دوانی، پیروز
خرداد 1374 آفریقای جنوبی در یک نگاه
آذر 1374 آوای دل (نامه‌هایی از غربت)
01 مرداد 1372 اشارات
01 بهمن 1378 بازی طرد و حذف جناح ها در جمهوری اسلامی
15 بهمن 1378 بحران ساختاری به قلب نظام یعنی ولایت فقیه سرایت کرده است
27 اسفند 1378 برای آنکه فریب نخوریم
اسفند 1373 برخورد از «چپ» به بازرگان
06 اسفند 1378 بیست سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای مردم ما...
22 بهمن 1378 تفاوت میان جناح های حکومتی، تفاوت میان «بد» و «بدتر» است، نه میان «خوب» و «بد»!
01 فروردین 1377 تقویم 1377
تیر 1374 چگونه از عقاید احمقانه پرهیز کنیم، برتراند راسل، ترجمه پیروز دوانی
مهر 1374 حقوق و تلاش های حق طلبانه زنان
اسفند 1373 سازمان "راه درخشان" پرو، مارتین کوپل، ترجمه پیروز فقهای دوانی
بهمن 1374 علل و عوامل پیدایش بحران در کشورهای سوسیالیستی، شرکت پژوهشی پیام پیروز
26 آذر 1378 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد بشر است
کارت پستالها
گزارشی از داخل زندان از یک بازجویی
مهر 1374 میزگرد سیاسی: عزت اله سحابی، دکتر پیمان، ابراهیم یزدی، پیروز دوانی