سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
39 سال پس از آن شامگاه تلخ، گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
31 خرداد 1391 آسیب شناسی تشکیلات مخفی
تیر 1366 آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی
اردیبهشت 1361 اساسنامه موقت سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، اردیبهشت 1361
مرداد 1360 اساسنامه موقت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، مرداد 1360
02 آبان 1363 اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مهر 1364 اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365
15 دی 1364 با کدام برنامه؟ با کدام خط مشی، کمیسیون نقد و بررسی خط مشی گدشته ۱۵ دیماه ۶۴
08 فروردین 1364 بخشنامه شعبه مرکزی تشکیلات، فروردین ۱۳۶۴
اردیبهشت 1364 بخشنامه‌های شعبه‌های مرکزی کارگری و دهقانی، اردیبهشت ۱۳۶۴
01 اردیبهشت 1363 بخشی از گزارش هیات سیاسی، اردیبهشت ۱۳۶۳
اردیبهشت 1365 برنامه آموزشی، شعبه ترویج
24 مهر 1366 به حوزه های سازمان، پلنوم ۱۳۶۶
15 اردیبهشت 1365 بهمن، ۱۳۶۵
17 آبان 1365 بیانیه وحدت حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان ۸ نوامبر ۱۹۸۶
زمستان 1363 پرکار ولی منظم، پرشور ولی آرام، زمستان ۱۳۶۳
25 تیر 1365 پیام تبریک هواداران سازمان در کانادا بمناسبت برگزاری پلنوم فروردین ماه 1365 - 25 تیر 1365
17 آذر 1366 پیام سازمان به حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت ۷۰ سالگی انقلاب اکتبر
15 فروردین 1356 پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
23 آذر 1366 پیش نویس برنامه سازمان، آذر ۱۳۶۶
تسلط حکومت تئوکراتیک و استقرار استبداد مذهبی
11 خرداد 1365 جلسه با حمید صفری - 9 خرداد 1365
27 فروردین 1366 جلسه بزرگ هیات سیاسی 27 فروردین 1366
01 اردیبهشت 1366 جلسه هیات سیاسی 1 اردیبهشت 1366
29 فروردین 1366 جلسه هیات سیاسی 29 فرودین 1366
11 مرداد 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۱ مرداد ۱۳۶۴
13 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۴
16 فروردین 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۶ فروردین ۱۳۶۴
20 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۴
20 تیر 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۰ تیر ۱۳۶۴
27 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴
31 خرداد 1364 جلسه هیات سیاسی، ۳۱ خرداد ۱۳۶۴
01 شهریور 1363 جلسه هیات سیاسی، اول شهریور ۱۳۶۱
02 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، دوم اردیبهشت ۱۳۶۴
02 خرداد 1365 چند خبر از کردستان
17 مرداد 1365 چند گزارش مربوط به بلوچستان - 17 مرداد 1365
16 مرداد 1367 خطاب به کمیته مرکزی از اجلاس تعمیق مباحث - فرانکفورت - 16 مرداد 1367
04 مرداد 1365 درباره سند استراتژی و تاکتیک سازمان - 4 مرداد 1365
11 خرداد 1365 دیدار با رفیق بریالی - 11 خرداد 1365
15 آبان 1366 دیدار با رهبری حزب کمونیست عراق، آبان ۱۳۶۶
09 مرداد 1366 سمینار مدرسه حزبی ۲۰ تا ۳۱ جولای ۱۹۸۷
08 دی 1365 صورتجلسه فوق العاده هیات سیاسی ۸ دیماه ۱۳۶۵
16 تیر 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۱۶ تیر ۱۳۶۵
02 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲ مرداد ۱۳۶۵
22 بهمن 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۲ بهمن ۱۳۶۵
25 دی 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۵ دیماه ۱۳۶۵
29 دی 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۲۹ دیماه ۱۳۶۵
03 مرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳ مرداد ۱۳۶۵
15 خرداد 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳۰ خرداد ۱۳۶۵
31 تیر 1365 صورتجلسه هیات سیاسی ۳۱ تیر ۱۳۶۵