دنیا، نشریه تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران

از دور دوم نشریه دنیا تنها 7 شماره در دست داشتم.

دوست عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده، شماره‌های دیگر را برای اسکان در اختیارم قرار دادند که در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرند.

از دوست عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده بسیار ممنونم.

24 بهمن 1399