نویسندگان کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
م.، بهزاد
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مؤمنی، باقر
مؤمنی، حمید
مائو تسه دون
ماتلار، میشل
ماتیک، پل
ماجدی، آذر
مارکس، کارل
مارکس، کارل – انگلس، فریدریش
مارکس، کارل – انگلس، فریدریش - لنین، ولادیمیر ایلیچ
ماسالی، حسن
مالی شف، سرگئی
مانی، ا.
مانی، شکراله
ماهیدشتی، محمدرضا
مبارزان راه طبقه کارگر
مبارزین آزادی خلق ایران
متین، غلامحسین
مجامع اسلامی ایرانیان
مجد، محمدقلی
مجیدی، موسی
مجیری، جعفر
محجوبی، ابراهیم
محسن، سعید
محققی، ابوالفضل
محمد حسین
محمدی، ملکه
محمودی، جلیل - سعیدی، ناصر
مختاری، پاشا لواء
مرادی، اکبر
مرتضائی، محمد
مرتضوی، باقر
مرقا، ماشاءالله
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
مزدک، اباذر
مسکوب، شاهرخ
مشیر، سیدمرتضی
مصدق، محمد
مصطفی سلطانی، رشاد
مطلب‌زاده، بهروز
معزی، محمدحسین
معصومی، عبدالعلی
معلمان پیشگام
مغیثی، هایده
مقدم، احمدخلیل‌الله
مقدم، رضا
ملکی، خلیل
ممبینی، امیر
منافی، میرعلی
منتظری، حسینعلی
مندل، ارنست
مهاجر، ناصر
مهاجرین خلق ایران
مهتدی، عبدالله
مهدی، سید
مهربان، رسول
مهرپور محمدی، مهرداد
مولوی، علی