رفتن به محتوای اصلی

معرفی آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران و بحث پیرامون آن

اژدر بهنام
Audio file

لینک سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران:

https://www.ira/n-archive.com

لینک اتاق تلگرامی اتحاد چپ:

https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران در تاریخ 12 شهریور 1386 برابر با سوم سپتامبر 2007 بر روی شبکه اینترنت در دسترس قرار گرفت. این سایت به هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی و یا غیرسیاسی وابسته نیست. سایتی است کاملا مستقل و کاری‌ست انفرادای. هدف سایت این است که اسناد و نشریات اپوزیسیون ایران را در دسترس علاقه‌مندان، محققین، تاریخ‌نگاران و فعالین سیاسی قرار دهد. در آرشیو و انتشار اسناد، به هیچ شیوه تفکر و موضع سیاسی خاصی ارجحیت داده نمی‌شود و کلیه اسناد به‌محض تهیه و آرشیو - صرفنظر از شیوه تفکر و مواضع سیاسی و اجتماعی آنها - منتشر می‌شوند.

افزون بر اسناد اپوزیسیون، برخی اسناد دیگر نیز که می‌توانند برای علاقه‌مندان و محققین و تاریخ‌نگاران و فعالین سیاسی مفید واقع شوند، در سایت قرار می‌گیرند.

انتشار اسناد در سایت به معنی تایید مواضع آنها نیست.

از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با معرفی منابع موجود و در صورت امکان با اسکن و فرستادن اسناد گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون ایران، به گسترش سایت و تهیه منابع تاریخ معاصر ایران، به سایت کمک کنید.

سایت، از هرگونه پیشنهاد و انتقادی استقبال می‌کند و دست یاری به سوی شما می‌گشاید.

سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران در تاریخ 12 شهریور 1386 برابر با سوم سپتامبر 2007 بر روی شبکه اینترنت در دسترس قرار گرفت. این سایت به هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی و یا غیرسیاسی وابسته نیست. سایتی است کاملا مستقل و کاری‌ست انفرادای. هدف سایت این است که اسناد و نشریات اپوزیسیون ایران را در دسترس علاقه‌مندان، محققین، تاریخ‌نگاران و فعالین سیاسی قرار دهد. در آرشیو و انتشار اسناد، به هیچ شیوه تفکر و موضع سیاسی خاصی ارجحیت داده نمی‌شود و کلیه اسناد به‌محض تهیه و آرشیو - صرفنظر از شیوه تفکر و مواضع سیاسی و اجتماعی آنها - منتشر می‌شوند.

افزون بر اسناد اپوزیسیون، برخی اسناد دیگر نیز که می‌توانند برای علاقه‌مندان و محققین و تاریخ‌نگاران و فعالین سیاسی مفید واقع شوند، در سایت قرار می‌گیرند.

انتشار اسناد در سایت به معنی تایید مواضع آنها نیست.

از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با معرفی منابع موجود و در صورت امکان با اسکن و فرستادن اسناد گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون ایران، به گسترش سایت و تهیه منابع تاریخ معاصر ایران، به سایت کمک کنید.

سایت، از هرگونه پیشنهاد و انتقادی استقبال می‌کند و دست یاری به سوی شما می‌گشاید.