فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 2، 25 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: علیرغم رفراندوم انقلاب پیش میتازد

1

معنای قرارداد "صلح" مصر و اسرائیل جنگ است

1

در این شماره

2

دهقانان ترکمن برای بازپس گرفتن زمینهای خود می‌جنگند / حمزه کاووسی

3

رفراندوم و یک محاسبۀ ریاضی!

3

با مبارزات مردم ترکمن انقلاب ایران گامی به جلو برمیدارد / حسین تقوی

4

اعلامیه کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن

4

دست ارتش از ترکمن صحرا کوتاه!

4

کشتار سنندج نتوانست صدای خلق کرد را خاموش کند، انقلاب کردستان عمیق‌تر میشود / حسین تقوی

6

رفراندوم و کردستان / ح. ت.

6

دستهای ارتش از کردستان کوتاه

7

در پادگانهای کردستان چه می‌گذرد / حسین تقوی

7

تظاهرات همبستگی کردهای مقیم مرکز / علی گلستان

7

مصاحبه با یکی از کارگران شرکت نفت: "ما آزادی را بدست آوردیم و به این زودی هم از دست نخواهیم داد"

8

حملات جدید به فروشندگان "کارگر"

9

اوضاع جهانی: قرارداد "صلح" مصر و اسرائیل مقدمه جنگ علیه فلسطینی‌ها و همۀ اعراب است

10

چرا بوتو را اعدام کردند / علی گلستان

11

بازگشت لنین به روسیه نقطه عطفی در تاریخ بشر / علی گلستان

12

انگلس: سالگرد مرگ کارل مارکس

13

معنای "ضدغرب‌گرائی" آقای بازرگان چیست / حسن صبا

14

حقایق جدیدی از ترکمن صحرا

14

برای اطلاع آقای بنی‌صدر و خوانندگان / بابک زهرائی

14

موجودیت قانونی حزب کارگران سوسیالیست باید به رسمیت شناخته شود

15

هفته‌نامه سوسیالیستی کارگر برنامه مبارزه علیه بیکاری و اخراج کارگران / وحید ناصر

16

به ضرب و شتم فروشندگان «کارگر» خاتمه دهید

16