فهرست مطالب کارگر برنامۀ عمل برای کارگران و زحمتکشان ایران، شماره ویژه اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر، 11 اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیشنهاد حزب کارگران سوسیالیست برای پایان دادن به بحران کنونی

1

چرخهای کشور بدست کارگران و زحمتکشان، کشور باید بدست کارگران و زحمتکشان بگردد

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید

4