فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 4، 27 اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: رژیم سرمایه‌داران قادر به حل مسائل اساسی نیست، کارگران و زحمتکشان برنامۀ عمل خود را پیش گذاریم

1

ترور آیت‌الله مطهری، یک عمل ضدانقلابی

1

در این شماره

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!

3

تحلیل اخبار: چه کسانی از گروه‌های دست راستی افغانستان حمایت می‌کنند / حسن صبا

3

دربارۀ ادغام کمیته‌ها در کلانتری‌ها / آذر طبری

3

در حاشیه سفر هیئت اعزامی کوبا به ایران

3

مصاحبه با شیخ عزالدین حسینی دربارۀ فاجعۀ نقده

4

چرا مناظرۀ تلویزیونی باعث آشفتگی حزب توده شد / هرمز رحیمیان

5

خلق عرب بپا می‌خیزد، مبارزه برای ریشه‌کن کردن نیم قرن ستم و استثمار / حسین تقوی

6

"عربم، عربم، تمام دنیا شهادت میدهد که من عربم"

7

کارگران مبارز سخن می‌گویند

-          کارگران نساجی اصفهان

-          کارگران جنرال موتورز

8

-          دیپلمه‌های بیکار تبریز چه می‌گویند

-          کارگران قالی‌باف تبریز

9

حزب انقلابی و نقش آن در ... سوسیالیسم / جیمز ن. گابن / ترجمه مجید نامور

10

دربارۀ نقش واقعی تروتسکی / حمزه کاووسی

13

اوضاع جهانی: فاجعه نیروگاه اتمی در آمریکا / ارژنگ آزاد

14

تروتسکسیت‌های اسپانیا 26 کرسی در انتخابات شهرداری بدست آوردند

14

مبارزه جوانان برای دموکراسی

15

قطعنامۀ تظاهرات اول ماه مه در تهران

15

تظاهرات ارامنه علیه قتل عام 1915 / آرمینه آواکیان

16

بمناسبت صدمین سال تولد اینشتن، اینشتن سوسیالیست / علی گلستان

16

خواننده عزیز / بابک زهرائی

16

ماجراهای واقعی یک روزنامه فروش سیّار

17

سخنان نمایندۀ صیادان

19

سوسیالیست‌ها در اجتماعات چندهزار نفری سخن می‌گویند

20