فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 5، 13 خرداد 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: در مقابل وعده‌ها تهدیدات و خشونت سرمایه‌داران، کارگران باید رهبری همه مبارزات سیاسی و اجتماعی را در دست گیرند

1

در این شماره

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!

2

تظاهرات صدها هزار نفری، پاسخ مردم به تهدیدات سنای آمریکا / مریم دانا

3

حملات سنای آمریکا را بدون پاسخ نباید گذاشت / هیئت اجرائیه حزب کارگران سوسیالیست

3

دست‌ها از خلق عرب کوتاه!

4

به تهدیدات علیه مراکز سیاسی و فرهنگی خلق عرب خاتمه دهید

4

حملۀ دولت به حقوق دموکراتیک سربازان / حسین تقوی

5

بیانیه حزب کارگران سوسیالیست: در دفاع از کانون فرهنگی خلق عرب

5

به دفاع از کارگران بندر خرمشهر (محمره) برخیزیم / حسین تقوی

5

کارگران مبارز سخن می‌گویند:

-          شورای کارگران کارخانه کانادادرای

-          کارکنان زن در صنعت نفت راه به پیش را نشان میدهند

-          اتحادیۀ دیپلمه‌های بیکار تبریز

6

تعطیل آموزشگاه‌های مختلط، حمله‌ای جدی علیه حقوق زنان / پروین نجفی

7

41 نفر فدائی را آزاد کنید!

7

کارکنان رادیو و تلویزیون: پرونده‌های ساواک را باز کنید / علی گلستان

8

مشکل ترافیک چگونه حل خواهد شد / ارژنگ آزاد

8

بیانیۀ بین‌الملل چهارم: انقلاب سوم ایران آغاز شده است

9

اوضاع جهانی: قرارداد سالت – 2، پوششی برای جنگ‌افروزی آمریکا / ارژنگ آزاد

17

تظاهرات 125 هزار نفری در واشنگتن علیه نیروگاه‌های اتمی / حسین تقوی

17

معنای پیروزی مارگارت تاچر در انتخابات انگستان / علی گلستان

18

مبارزات کارگران معدن مکزیک / ارژنگ آزاد

18

آموزش سوسیالیستی: چرا کارگران صنعتی؟

19

مبارزات ارامنه و حزب داشناکسوتیون

21

بحث و مناظره در دبیرستانها باید آزاد باشد

21

کاپیتولاسیون و روحانیت / حسن صبا

22

در توزیع "کارگر" با ما همکاری کنید

23

هفته‌نامه سوسیالیستی کارگر: اجتماع صدهزار نفری در دفاع از آزادی مطبوعات / حسین تقوی

24

فروش 10 هزار "کارگر ویژه در تظاهرات دانشگاه صنعتی

24