فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 6، 23 خرداد 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: سانسور اخبار در مورد کشتار خلق مبارز عرب باید خاتمه یابد! حکومت نظامی محمره (خرمشهر) لفو باید گردد! حق تعیین سرنوشت خلق عرب باید برسمیت شناخته شود!

1

مجلس مؤسسان باید فوراً تشکیل گردد

1

در این شماره

2

تصحیح چند اشتباه

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!

2

دستگیری اعضای حزب کارگران سوسیالیست در اهواز، 9 مبارز سوسیالیست را آزاد کنید!

3

حماد شیبانی را آزاد کنید

3

کنفرانس مطبوعاتی در دفاع از 9 نفر

3

دستگیری کارکنان صنعت نفت در اهواز

3

بیانیه حزب کارگران سوسیالیست در اهواز: به کشتار خلق عرب خاتمه دهید

4

اعلامیه همبستگی با خلق عرب: مردم غیور بختیاری بپا خیزید، دارند برادر ترا میکشند!

4

"بقحا مدنی" عضو شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران

4

قطعنامۀ 12 ماده‌ای خلق عرب

5

امپریالیستها در مورد سرکوبی خلق عرب چه می‌گویند / حسین تقوی

5

آل شبیر خاقانی: مدنی مسئول کشتار محمره است

5

مجمع حزب کارگران سوسیالیست در تهران / مهدی جوادی

6

تشکیل شاخه‌های صنعتی حزب کارگران سوسیالیست

7

پیام همبستگی با هکتور ماراکوئین

8

افسانۀ ضعیف بودن جنس زن / پروین نجفی

9

مناظره دوم بابک زهرائی با ابوالحسن بنی‌صدر / مهدی جوادی

10

مبارزه برای 40 ساعت کار در هفته

12

اوضاع جهانی: کنفرانس احزاب اروپائی بین‌الملل چهارم / حمزه کاووسی

13

سوسیالیستهای اسرائیل: "زنده باد انقلاب ایران"

13

ریشه‌های مبارزه خلق عرب: سرمایه‌داری قادر نیست به خلق‌های تحت ستم آزادی بدهد / حسین تقوی

14

دعواهای جناح‌های هیئت حاکمه بر سر چیست؟

16

آموزش سوسیالیستی: استالینیسم چیست؟ / فرشته نجفی

17

در دفاع از 9 نفر چه میتوانید بکنید

17

تیراندازی به طرفداران "کارگر" در ارومیه

18

در توزیع "کارگر" با ما همکاری کنید

18

گفتگو با جوانان تبریز

19

هفته‌نامه سوسیالیستی کارگر: دهقانان ترکمن صحرا: محصول زمینهای ترکمن صحرا متعلق به دهقانان است / مجتبی غروی و حمزه کاووسی

20

پیام دهقانان گیلان به شورای دهقانی ترکمن صحرا

20

چرا جلسۀ سخنرانی بابک زهرائی در تبریز برگزار نشد / مجید نامور

20