فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 9، 10 مرداد 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

به اعدام مبارزین عرب خاتمه دهید

2

دست ارتش از کردستان کوتاه

2

در این شماره

2

حزب ما حزب شماست

2

انقلابیون سوسیالیست از زندان اهواز نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام می‌دارند. مبارزه انتخاباتی سوسیالیستی و کارگری در: تهران، آذربایجان، گیلان، اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان

3

کاندیداهای حزب کارگران سوسیالیست برای مجلس خبرگان

4

ممانعت از فعالیت‌های انتخاباتی حزب کارگران سوسیالیست در اصفهان

4

فعالیت دفاع از زندانیان سوسیالیست ادامه می‌یابد، لزوم تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق برای رسیدگی به شکنجه زندانیان سوسیالیست / مریم دانا

5

به شکنحه زندانیان سوسیالیست خاتمه دهید

5

اعتراضات بین‌المللی به دستگیری سوسیالیست‌های ایران ادامه دارد

6

کارگران مبارز سخن می‌گویند / مهدی جوادی

         - کارکنان بانک‌ها: هیچ غرامتی به سهامداران داخلی و خارجی نباید پرداخت شود

         - سندیکاها و شوراهای کارکنان

7

         - کارگران کارخانه ری. او. واک با تشکیل شورای جدید مبارزات خود را به پیش میبرند

         - بازگشت کارگران اخراجی

         - اخراج مدیران و برکناری سرپرستان

         - کارگران کارخانه جی.بی.ان. گیلان به همبستگی همه زحمتکشان نیاز دارند

8

         - در کارخانه "تولید و پخش پوشاک" تهران چه می‌گذرد

         - کارگران کارخانه پوشش در گیلان برای 40 ساعت کار در هفته مبارزه می‌کنند

9

کتابفروشی نشر فانوس مرکز پخش ادبیات سوسیالیستی

9

کردستان: چشم‌انداز مبارزه برای آزادی ملی، مصاحبه با یک سوسیالیست انقلابی کرد

10

اوضاع جهانی: بیانیه حزب کارگران سوسیالیست درباره پیروزی انقلاب در نیکاراگوئه

14

تهاجم امپریالیست‌ها علیه انقلاب افغانستان

14

رژیم چکسلواکی حمله به حقوق دموکراتیک را تشدید می‌کند / مریم دانا

15

سرمایه‌داری قربانیان نظام خود را جلوی جوخه آتش می‌فرستد / حسن صبا

16

علیه مجازات ظالمانه و غیرانسانی

16

مبارزه برای پخش نشریه "کارگر" در تبریز

17

طرح تقسیم‌بندی دریا: حمله جدیدی به حقوق زحمتکشان و زنان

17

لنین بعنوان سازماندهنده مبارزات انتخاباتی / فرهاد نوری

18

نامه‌های رسیده

21

سازمان سیاسی خلق عرب به اعدام مبارزین اعتراض کرد

21

اعتراضات جدید به دستگیری 15 مبارز سوسیالیست

22

اعتراض وسیع مردم کردستان به مداخلۀ ارتش و پاسداران مریوان

23

هفته‌نامه سوسیالیستی کارگر: شکنجه سیامک ابدالی و تحریب ستاد حزب کارگران سوسیالیست در اصفهان

24

نامه سرگشاده به آیت‌الله طاهری

24