رفتن به محتوای اصلی

فهرست سرودهای شراره‌های آفتاب، هنر و ادبیات بالنده، مجموعه ترانه‌سرودهای زندان و ترانه‌سرودهای رزمنده

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سخنی با شنوندگان

1

آفتابکاران جنگل

4

آتشکاران جنگل

6

خون ارغوان

8

فردا

10

رود

12

سرود بیژن

14

سرود آتش

16

تل زعتر

18

حماسۀ «هوشی‌مین»

20

چه‌گوارا

22

انترناسیونال

24