فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 6، اردیبهشت 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: ناقوس مرگ قطعی حزب توده بصدا درآمده است!

1

گزارشی از مراسم روز کارگر

7

شیعری:

         یه‌گی‌ئه یار

12

شعر:

         این کردستان است

13

31 اردیبهشت روز همبستگی با خلق فلسطین را با تداوم مبارزه علیه امپریالیزم جهانی و پایگاه داخلیش تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی بداریم.

14

12 اردیبهشت روز معلم گرامی باد

15

از حرکت قاطعانه اتحادیه میهنی کردستان عراق علیه نیروهای توطئه‌گر پشتیبانی کنیم

17

شهادت فرزند دلاور خلق، خسرو روزبه را گرامی میداریم

18

برخی از رویدادهای اردیبهشت ماه!

19

انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران و مساله ماشین دولتی

20

به یادی کاک سمایلی شه‌ریف‌زاده

25

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

26

سالروز تولد آموزگاران کبیر پرولتاریا گرامی باد

         - کارل مارکس

         - ولادیمیر ایلیچ اولیانف لنین

28

برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!

28

توضیح و تصحیح

28