فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 15، اسفند 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سال نو را به سال پیروزی توده‌ها مبدل سازیم

1

سرمقاله: مرحله جدید جنگ و چشم‌انداز تحولات سیاسی آینده

1

عملیات قهرمانانه پیشمرگان فدایی در منطقه سردشت، سقز (سونه‌ته) و هه‌وشار

1

گرامی باد خاطرۀ شکوهمند شهدای اسفند ماه 1360

3

کارل مارکس و آموزشهای او

4

کومه‌له در ورطه دیپلماسی بورژوایی

7

خاطره دکتر محمد مصدق رهبر جنبش ملی کردن نفت گرامی باد

13

برگزاری مراسم 19 و 22 بهمن ماه توسط پیشمرگان فدائی

15

تقویم خونین فدائیان خلق و برخی رویدادهای اسفند ماه

16

ضربات پی‌درپی پیشمرگان فدائی و دمکرات بر مزدوران رژیم در منطقه سردشت

17

نوروز خونین سنندج و اولین تجربه حاکمیت توده‌ای

17

بهاران خجسته باد

18

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

18

مسعود احمدزاده سمبل یک کمونیست پرشور و خلاق

22

روز جهانی زن بر زنان زحمتکش گرامی باد

22

بمناسبت یکصد و سیزدهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری

22