فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 20، مرداد 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: اطلاعیۀ شاخه کردستان پیرامون سیاست تخلیه و انهدام روستاها توسط رژیم جمهوری اسلامی

1

28 مرداد سالروز فرمان جهاد علیه خلق کرد تلاشی مذبوحانه شکستی مفتضحانه

1

انقلاب مشروطیت و سیر پیشبرنده تاریخ

1

ائتلافهای موجود و اتحادهای آینده قسمت آخر

         از کجا باید آغاز کرد؟ با چگونه برنامه‌ای و چرا؟

1

عملیات قهرمانانه پیشمرگان فدائی

         - در اثر انفجار مین پیشمرگان فدایی یک دستگاه خودروی ابقای دشمن مردم و 7 تن از مزدوران به هلاکت رسیدند

         - طی یک عملیات جسورانه پایگاه چاله‌به‌نی در منطقۀ بانه درهم کوبیده شد.

3

         - طی یک عملیات کمین‌گذاری 6 تن از مزدوران تامین جاده به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات به دست پیشمرگان افتاد.

4

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید!

4

کمکهای مالی دریافت شده

4

شعر: پی ناکه‌نم

6

توضیح و تصحیح

23

برخی ملاحظات

         کومه‌له: مشکل دیروز و راه حل امروز

24

گرامی باد یاد پیشمرگان دلیر فدائی رفقا انور اعظمی و جواد کاشی

24

خلق کرد پیروز است

         نگاهی به عملیات یک ماهه پیشمرگان