فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 23، آبان 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: بازهم حل اختلافات به چه شیوه‌ای؟

1

چه کسی "شکست‌طلب و منفعل" است (2)

         کومه‌له: استراتژی مصلحتی، مصلحت استراتژی

1

چرا کومه‌له از مبارزه ایدئولوژیک می هراسد؟ (قسمت دوم)

         لنین اکونومیست و کومه‌له بلشویست!

1

گزارشی از آکسیون سراسری همبستگی با زحمتکشان کردستان

3

13 آبان سالروز کشتار "ایندرقاش" به دست جلادان جمهوری اسلامی

10

کردستان

         شعری از فدائی خلق علیرضا نابدل، ترجمه از متن ترکی

11

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (کمیته خارج از کشور)

         هم میهنان مبارز قضاوت کنید!

17

گرامی باد شصت و هفتمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

20

توضیح و تصحیح

22

اخباری از جنبش مقاومت توده‌ای

23

بیاد و خاطره فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان)

24

شوراهای اسلامی و...

24

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

24