فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 24، آذر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: بمناسبت دومین سالگرد انتشار دوره جدید ریگای گه‌ل

1

چه کسی "شکست‌طلب و منفعل" است (3)

         کومه‌له مدافع ناسیونالیسم یا کمونیسم؟

1

بمناسبت سی و نهمین سالروز پیروزی جنبش ملی در آذربایجان

1

چرا کومه‌له از مبارزه ایدئولوژیک سالم می هراسد؟ «بخش دوم»

         بسوی تشکیل حزب طبقه کارگر، علیه بی‌حزبی (قسمت اول)

1

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت آغاز برنامۀ رادیو صدای فدائی

3

پیام هیات تحریریه رادیو صدای فدائی

         آغاز فعالیت رادیو و طولانی شدن دورۀ آزمایشی

5

کمکهای مالی دریافت شده

5

شعر: به پیش

6

اخباری از جنبش مقاومت توده‌ای

27

یکصد و شصت و هفتمین سالروز تولد فریدریش انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان و یکصد و پنجمین سالروز تولد رفیق استالین تجسم اراده آهنین پرولتاریای شوروی و یکصد و پنجمین سالروز تولد حیدر عمواوغلی رهبر پیشتاز سوسیال دمکراسی ایران را گرامی داشته و خاطره شکوهمندشان را ارج نهاده در تداوم راه پرشکوه آنان بکوشیم

28

گرامی باد یاد رفیق محسن مدیر شانه‌چی

28

خلق کرد پیروز است

         جدول عملیات یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

28