فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره 25، دی 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: نگاهی به گزارش هیأت اعزامی و نتایج آن

1

بسوی تشکیل حزب طبقۀ کارگر علیه بی حزبی (قسمت دوم)

         2- بنام حزب، علیه حزبیت

1

گزارش هیات اعزامی به اورامان پیرامون زمینه‌ها، علل و چگونگی درگیری اخیر حزب دمکرات و کومه‌له

3

بمناسبت 2ی‌ریبه‌ندان سالروز تاسیس جمهوری خودمختار کردستان

18

سربازان، درجه‌داران، پرسنل انقلابی!

27

اخباری از جنبش مقاومت توده‌ای

         - زحمتکشان روستای "گندمان" متحداً به مقابله با یورش رژیم برخاستند!

         - "ما اسلحه رژیم را برنمی‌داریم"!

28

کمک مالی رسیده

28

توضیح و تصحیح

28

سومین سالگرد شهادت رفیق سیروس قصیری

30

برخی ملاحظات

         حزب دمکرات و "مشکل بزرگ" او

30

سیاست سربازگیری رژیم و تداوم مقاومت توده‌ای

30

خلق کرد پیروز است

         گسترش تاکتیکهای تعرضی پیشمرگان مزدوران را به هراس افکنده است

30