فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 30، خرداد 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

برگزاری کنفرانس سالیانه کمیته کردستان

1

سرمقاله: سیاست اصولی کدام است؟ و چرا باید به ارادۀ عملی تبدیل شود؟

1

ضرورت وحدت نیروهای انقلابی و مبنای عملی آن

1

قطعنامه دربارۀ درگیریهای حزب دمکرات و کومه‌له

3

قطعنامه پیرامون تاکتیک مذاکره با رژیم

3

پیام کنفرانس به کارگران و زحمتکشان خلقهای سراسر ایران، خلق قهرمان کرد، پیشمرگان رزمندۀ خلق کرد و کلیه نیروهای انقلابی و دمکرات

4

پیام کنفرانس به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی

5

نهم خرداد یادآور روزی خونین در تاریخ خلق عرب

9

توضیح و تصحیح

10

اخبار جنبش توده‌ای

         - اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی

11

چند خبر از سنندج

12

منتشر شد: انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ کمونیستی

12

اخبار جنبش توده‌ای

         - اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

13

بمناسبت چهارمین سالگرد شهادت فدائی خلق سعید سلطانپور

16

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد

16

یاد فدائیان خلق رفیق کبیر امیرپرویز پویان از رهبران بنیانگذار سازمان و خاطرۀ شهادت حماسی او در روز سوم خرداد و رفیق سعید سلطانپور شاعر، نویسنده و هنرمند انقلابی که بدست جلادان جمهوری اسلامی در تاریخ 31 خرداد ماه 60 به شهادت رسید. گرامی باد

18

جنگ انقلابی در کردستان و اعترافات زبونانه سردمداران رژیم

18

برخی ملاحظات

         تحلیل تظاهرات یا اشاعه توهمات

18