فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 37، دی 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: قدرت متحد توده‌ها و تداوم جنبش انقلابی خلق کرد

1

حزب دمکرات: سیاستهای دیروز و مصوبات امروز او!

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ: دستگیری تعدادی از اعضاء، فعالین و هواداران سازمان

3

عملیات پیشمرگان فدائی

         1- عملیات تهاجمی بر روی پایگاه "برده‌بوک"

         2- حمله به پایگاه "تاژه‌بان"

         3- عملیات روی پایگاه "کرده‌شین"

11

نگاهی به مبارزات توده‌ای در کردستان (سه ماهه سوم سال 64)

12

اخبار جنبش توده‌ای

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

17

اعتراضات توده‌ای علیه تسلیح اجباری

22

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری اجباری

23

چند خبر از شهر سقز

23

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 آذر تا 27 دی

25

بمناسبت بیست و هفتمین سالگرد انقلاب کوبا

26

تلاشهای جدید رژیم برای ایجاد شوراهای اسلامی در مریوان

26

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق سیروس قصیری

26