فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 40، فروردین 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کومه له بوندیست در ورطه اکونومیسم

1

سرمقاله: گسترش بسیج جنگی رژیم و ضرورت مقابله با آن

1

اپوزیسیون ضدانقلاب و مماشات حزب دمکرات

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان

3

نگاهی به مبارزات یکساله توده‌ای در کردستان (65 – 62)

5

خاطره قاضی محمد و یارانش را گرامی داریم

7

اول ماه مه جلوه زنده‌ای از تاریخ مبارزات کارگران جهان

8

قیام تبریز و دستاوردهای آن

9

چند خبر از شهرهای کردستان

9

بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه

شیعری: یه کی ئه یار

17

اخبار جنبش توده‌ای

         سربازگیری و تسلیح اجباری

18

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

19

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

20

چند خبر از شهرهای کردستان

21

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 اسفند تا 27 فروردین

23

پردوام باد مبارزه خلق فلسطین

24

گرامی باد یاد پرشکوه رفیق کبیر فدائی خلق بیژن جزنی و همرزمانش

24

ششمین سال قتل عام زحمتکشان "قه‌لاتان"

24