فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 44، مرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اقتصاد ازهم گسیخته و کمبود نان

1

سرمقاله: سنندج پیشتاز مبارزات توده‌ای یکپارچه

1

پیرامون ادامه درگیریهای حزب دمکرات و کومه‌له

1

بیانیه "کمیته مرکزی" بیانگر هویت حزب دمکرات

1

28 مرداد افشاگر چهره ارتجاع

1

عملیات قهرمانانه سرمه‌چاران فدائی در منطقه سیستان و بلوچستان بمناسبت سالگشت شهادت رفیق فدائی سلیم کهرازهی

7

کارگران سراسر ایران!

تا وقتی که نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم باشد بیکاری، فقر، گرسنگی، ستم و استثمار نیز پابرجا خواهد ماند

8

شعر: ارتش گرسنگی راه می‌رود

9

اخبار جنبش توده‌ای

اعتراضات توده‌ای علیه سربازگیری و تسلیح اجباری

14

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقلابی خلق کرد است!

15

چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

18

چند خبر از شهرهای کردستان

19

خلق کرد پیروز است

         جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد 27 تیر تا 27 مرداد

21

تل زعتر سبعیت ارتجاع، حماسه در جنبش فلسطین

22

گرامی باد خاطره شهدای مرداد ماه کردستان

22

ترازنامه استیصال نیروهای سرکوبگر در کردستان!

22

14 مرداد هشتاد و یکمین سالروز جنبش دمکراتیک مردم ایران سالروز انقلاب مشروطیت، که یادآور نقطه عطفی در حیات سیاسی توده‌های زحمتکش و تاریخ مبارزه طبقاتی در جامعه ماست، گرامی باد

22

حمله به دژ مونگادا آغاز دوره نوینی در مبارزات انقلابیون کوبا

22