فهرست مطالب ریگای گل، ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سال ششم، شماره 29، بهمن 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: بیت‌المقدس 2 یا شکست فتوحات کربلا

1

صندوقهای مالی و نقش آن در مبارزات کارگران

1

گسترش روزافزون گرانی و فقر در رژیم جمهوری اسلامی

1

پیام دومین کنگره سازمان به خلق کرد

3

جاودان باد یاد و خاطرۀ پرشکوه رفقا انور  محمودی و مصطفی زارعمند

4

بمناسبت چهل و دومین سالروز استقرار جمهوری خودمختار کردستان

2ی ریبه‌ندان و تجاب آن!

9

چهارم بهمن، ضرورت یک بازنگری مجدد

10

متن پیام کمیته کردستان سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

15

متن پیام کومه‌له یه‌کاتی کوردستان – ئیران

15

لنین

شعری بلند از ولادیمیر مایاکوفسکی

16

کمبود نفت و سایر مواد سوختی در کردستان

17

یاد و خاطرۀ شهدای 23 بهمن، در درفش خونین سازمان، در رزم جنبش کمونیستی ایران و در عزم خلل ناپذیر کارگران و زحمتکشان کردستان جاودانه است!

17

یاد لنین رهبر و سازمانگر کبیر پرولتاریا در قلب پرولتاریای سراسر جهان زنده است!

18

گرامی باد یاد فدائی خلق رفیق کبیر کیکاووس درودی (عباس پرولتر)

18

هجدهمین سالروز رستاخیز سیاهکل و نهمین سالروز قیام شکوهمند کارگران و زحمتکشان گرامی باد

18