حزب توده ایران
1358 آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی
بهمن 1348 آخرین دفاعیات دکتر ارانی
27 بهمن 1317 احکام گروه دکتر تقی ارانی، وزارت عدلیه
ارتش عظیم زنان بمیدان میآید
اردیبهشت 1366 اساسنامۀ حزب تودۀ ایران
1360 اسناد و دیدگاه‌ها، حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357
05 شهریور 1326 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی
1355 انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی
انسان، تاریخ، انسان!، اسامی شهدای حزب توده ایران از یورش وحشیانه جمهوری اسلامی – بهمن 1361
آذر 1391 بررسی تاریخی نقش حزب توده ایران، در جنبش دانشجویی و جوانان میهن!
اسفند 1356 بسوی حزب، حزب توده ایران، شماره 10
01 آبان 1367 به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی
تیر 1380 پابه پای دانشجویان در سنگرهای پیکار، مبارزه ادامه دارد!، حزب تودۀ ایران و جنبش دانشجویی میهن ما
دی 1327 تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریورماه 1320، جزوه اول از بخش یکم، حزب توده ایران، بقلم عبدالصاحب صفائی مدیر روزنامه صفا
بهمن 1380 تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده»
ترانه های رزم و انقلاب، مجموعه سرودها
توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
16 دی 1365 توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی
مهر 1366 جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
1386 جنبش سندیکایی در ایران، مهدی کیهان (هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران)، چاپ 1386، با تغییرات)
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
فروردین 1359 چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی
چراغ‌هایی فراراه حزب (کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و پلنوم‌ها)، ملکه محمدی
مهر 1360 چگونه مطالعه کنیم، راهنمای مطالعه برای آموزندگان دانش انقلابی، سازمان جوانان تودۀ ایران
چند نامه به رهبری حزب توده ایران و پاسخ به آنها
چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
حاکمیت قانون شرط انسجام انقلاب، حزب توده ایران
بهمن 1380 حزب توده ایران و جنبش کارگری، حزب توده ایران
1358 حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهار 1387 حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
1378 خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان
مرداد 1368 خطاب به اعضای حزب توده ایران، جنبش اعتراضی و نوسازی حزب توده ایران در فرانسه، آلمان فدرال، برلین غربی، سوئد، بریتانیا، مسکو
16 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
23 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
خرداد 1368 درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"
20 شهریور 1329 رزم، ارگان مرکزی سازمان جوانان تودۀ ایران، شماره 31
تیر 1365 سازمانهای حزب توده ایران «پلنوم 19» و «کنفرانس ملی» را محکوم می‌کنند
1349 سالنامه توده 1349
30 تیر 1341 سرود شهیدان
21 مرداد 1365 شرح مختصری از دلایل استعفای رفیق اکبر شاندرمنی
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش اول
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش دوم
مهر 1361 شهیدان توده‌ای از مهر 1320 تا مرداد 1361، گردآوری رحیم نامور، هوشنگ حصاری، ژاله نوتاش
زمستان 1396 عرفان و اصول مادی، دکتر تقی ارانی
بهمن 1396 فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب توده ایران
فرازی از هفت دهه سیر تکاملی نظرها و برنامه‌های حزب توده ایران
16 اردیبهشت 1367 قطعنامه تسکیلات حزب توده ایران – باکو جهت برون رفت از بحران سیاسی – سازمانی حزب، خطاب به هیئت سیاسی، اعضای کمیته مرکزی و سازمان‌های حزبی