رفتن به محتوای اصلی
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیوند به سایت اصلی

39 سال پس از آن شامگاه تلخ، گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
آسیب شناسی تشکیلات مخفی 31 خرداد 1391
آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی تیر 1366
آموزشهایی از ساختمان حزب شماره 2 اسفند 1366
از دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم، صادق (فرخ نگهدار) 14 اردیبهشت 1368
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 02 آبان 1363
اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365 مهر 1364
اسناد جنبش کارگری و کمونیستی – 1، گزارش میخاییل گارباچف به پلنوم 27 ژانویه 1987 کمیته مرکزی پیرامون نوسازی و سیاست حزب در مورد کادرها فروردین 1366
اعلامیه گردهمایی نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری کشورهای سوسیالیستی و بیانیه صلح 1957 اسفند 1359
انشعاب در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، یک گام به پیش یا یک گام به پس، مهدی ن.
انقلاب اکتبر و انقلاب ویتنام، له‌دوان – ترون‌شین آبان 1359
انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3 تیر 1360
برگی از تاریخ انقلاب، انشعاب اقلیت – اکثریت، مصاحبه با امیر ممبینی، توکل، کاروان، رسول، آزاد، حیدر، قربانعلی عبدالرحیم‌پور، مصطفی مدنی، فرخ نگهدار پاییز 1382
برنامه نوین در راستای سازماندهی جنبش ملی-دمکراتیک، فرج ممبینی (امیر) آبان 1368
بولتن تحلیل رویدادهای ایران و جهان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، 10 آبان 1362 10 آبان 1362
بیانۀ انشعاب از سازمان اکثریت همراه با پلاتفرم ایدئولوژیک – سیاسی ما، دی‌ماه 67 دی 1367
بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد 20 اسفند 1369
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، آبان 1360 آبان 1360
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364 اردیبهشت 1364
پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها 07 فروردین 1387
پیرامون برخی مسائل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار 26 فروردین 1369
پیش‌نویس طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برای بررسی در کمیسیون برنامه آذر 1366
تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران 13 خرداد 1360
تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن مهر 1365
تحلیل لحظه و راه برون‌رفت از بحران کنونی 20 تیر 1362
تحلیلی از حقوق صنفی و شورائی کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهارمین سال روز اول ماه مه (11 اردیبهشت 1361) پس از پیروزی انقلاب اردیبهشت 1361
توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه
جنبش‌های رهائی‌بخش ملی در عصر ما و مسئله انتخاب راه رشد آبان 1361
چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد
چهارمین سال پیروزی انقلاب، فرخ نگهدار 18 بهمن 1361
حکم تاریخ به پیش می‌رود اردیبهشت 1362
درباره قانون کار
دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما 20 بهمن 1359
دفترهای هنر و ادبیات – 5، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران در خارج از کشور زمستان 1362
زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی اسفند 1364
سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی مرداد 1362
سیمای حقیقی وحدت ستیزان، پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر-هلیل‌رودی تیر 1361
شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی بهمن 1363
شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906"، سرگئی مالی شف مرداد 1359
علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف مرداد 1359
قرار کنگره یازدهم در مورد قتلهای درون سازمانی 31 خرداد 1389
کارگران ایران پیشتاز جنبش توده‌ای بهمن 1363
کتاب کنگره، اسناد، مباحثات و طرح‌های پیشنهادی در نخستین کنگره سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت اردیبهشت 1371
کمینترن و جبهه متحد ملی ضد ژاپنی در چین (1943-1935)، ک. و. کوکوشکین آذر 1359
کنترل ارتباطهای تلفنی و نامه ها و راه های مقابله با آن خرداد 1366
کنگره‌های سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، کنگره‌های 1 تا 9 مرداد 1369
گزارش کمیسیون برنامه 01 تیر 1367
گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه تایپی 21 آذر 1360
گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه چاپی 21 آذر 1360