کتاب‌های گوناگون
06 شهریور 1358 40 نفر در سنندج، مریوان و سقز تیرباران شدند، روزنامه اطلاعات
بهار 1359 آب، گندم و خون، چاپ دوم، معصومعلی صیدی
بهار 1378 آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس، شیدا نبوی
بهمن 1357 آخرین دفاع و مجموعه: شعر – نقد – ترجمه و مصاحبه خسرو گلسرخی، گردآوری و تنظیم: بزرگ خضرائی
1377 آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
1342 آذربایجان در جنبش مشروطه، صمد بهرنگی
خرداد 1360 آشفتگی در فکر تاریخی، فریدون آدمیت
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 1: بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی 3: بازتاب رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
1360 آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف، ترجمه رضا رضائی ساروی
1380 آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا درباره جنبش ملی شدن صنعت نفت، زیر نظر: سیدصادق خرازی
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان، گردآورنده ر-فرشاد
اسفند 1358 آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئو هیوبرمان، ترجمه و تنظیم بهرام بهروز
تابستان 1359 آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام - 1
19 شهریور 1381 آن سوی اتهام، محاکمات و دفاعیات عباس امیرانتظام - 2
آوازهای آغاز، علی مولوی
آیا بلشویک‌ها می‌توانند حکومت را حفظ کنند...؟، ولادیمیر ایلیچ لنین
31 شهریور 1358 آیت‌الله منتظری: ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، روزنامه اطلاعات
دی 1359 اپورتونیسم واقعا موجود، همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران، ناریا
زمستان 1358 اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن
تابستان 1371 احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
تابستان 1359 اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
30 شهریور 1362 ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
اسفند 1358 ادبیات پرولتری، و. ا. اولیانوف، مترجم: نصرت‌اله رئیسی
شهریور 1358 ادبیات حزبی و (نظریات لنین دربارۀ ادبیات و هنر)، قسمت اول، ترجمه: مهدی سپهر
ارتجاع کنگره ملی کُرد، انجمن پژوهش‌های کارگری
مرداد 1358 ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
تابستان 1391 از آهن مذاب تا گدازه خشک، تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اکتبر 1917 تا دهه 1960، باربد کیوان
از اسناد کمینترن: قیام مسلحانه، ا. نویبرگ – توخاچفسکی – هوشی مین – پیانتیسکی – ولنبرگ
فروردین 1396 از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد نخست
فروردین 1396 از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد دوم
آبان 1389 از پویایی تا سکون، مروری بر نقدکشی در تاریخ چپ ایران و جهان و نقدی مختصر بر حزب کمونیست ایران، مزدک چهرازی
29 آذر 1385 از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
پاییز 1375 از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
از مقالات صمد بهرنگی
فروردین 1327 اساسنامه حزب ایران
آذر 1358 استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
1372 استبداد، دمکراسی و نهضت ملی در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
1376 اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)، جلد اول، بهروز طیرانی
1376 اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)، جلد دوم، بهروز طیرانی
پاییز 1358 اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد 6، خسرو شاکری
1395 اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده، مترجم: بهرنگ رجبی، به کوشش: امیر قربانی شهریور
1368 اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2، ترجمه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی
1374 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد اول، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد دوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد سوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی