رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
وظایف و نقش زنان ویتنامی در مرحله نوین انقلابی، له دوان، سخنرانی در چهارمین کنگره زنان ویتنام (از چهارم تا هفتم مارس 1974)، ترجمه: ش. پوی تابستان 1359
وقت برای کشتن کم بود، یادمانده‌های زندان و فاجعه ملی
وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می‌نویسند، نقدی بر تاریخ نوین ایران - کتاب جلد سفید دی 1357
ولادیمیر ایلیچ لنین، ن. کروپسکایا، ترجمه‌ی م. سجودی
ویتنام 80، نگوین خاک‌وین، ترجمه ج. نوائی پاییز 1359
ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین خرداد 1399
هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی، صادق هدایت، چاپ دوم زمستان 1379
همه‌ی مردان شاه، کودتای آمریکایی 28 مرداد و ریشه‌های ترور در خاورمیانه، استیفن کینزر، ترجمه‌ی شهریار خوّاجیان، چاپ پنجم 1386
هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری 1379
هوچی مین، منتخب آثار، ترجمه ج. نوائی زمستان 1359
هوشی مین پدر ارتش خلق ویتنام، جیاپ، از سلسه مقالات راه فلسطین، شماره 5 مرداد 1360
یادداشتهای زندان، مجموعه 102 قطعه سروده هوشی مین در زندان، ترجمه مصلی نژاد 1358
یادنامه
یادنامه خلیل ملکی، به کوشش امیر پیشداد – همایون کاتوزیان بهار 1370
یادنامه زنده‌یاد شاهرخ زمانی، نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور مهر 1394
یادنامه شهید بخون خفته خلق دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی
یادها، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی خرداد 1389
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش اول پاییز 1360
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش دوم پاییز 1360
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش سوم پاییز 1360
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش چهارم پاییز 1360
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش پنجم پاییز 1360
یادهائی از گذشته، بخش دوم، حزب توده در مهاجرت، دکتر فروتن تابستان 1392
یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، فریبا ثابت تابستان 1376
یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، فریبا ثابت بهار 1383
یاس و داس، بیست سال روشن‌فکری و امنیتی‌ها، فرج سرکوهی بهمن 1380
یک پرسشنامۀ کارگری، کارل مارکس اسفند 1354
یک گام به پس، مباحثات مربوط به تصمیم سندیکای واحد در مورد برکناری و طرد منصور اسانلو، انجمن پژوهش‌های کارگری اسفند 1391
یکبار دیگر درباره اینکه چرا همه دیکتاتوری ها بد نیستند و چرا ما باید دیکتاتوری سوسیالیستی را بخواهیم و برای آن بجنگیم، باب آواکیان 30 شهریور 1400
یه‌جنگل ستاره، خاطرات زندان، امیرحسین بهبودی 1395