رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون
زنان دربار به روایت اسناد ساواک، فریده دیبا، مرکز بررسی اسناد تاریخی تابستان 1388
زنان و انقلاب 1357، تجربه اتحاد ملی زنان، هایده مغیثی آبان 1398
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
زندانی، داریوش کارگر بهمن 1358
زندگی روجا، محمد آذری مهر 1358
زندگی من در هفتاد سال تاریخ معاصر ایران، سرهنگ احمد اخگر، جلد اول زمستان 1366
زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه اسفند 1373
زندگی‌نامه‌ی دکتر سیدحسین فاطمی از نخستین روز تا واپسین شب، رمضان‌علی خسروی 1388
زندگینامۀ سه مهاجر شهید، علیرضا حمیدآباد – غلامرضا سگوند – حمید کرد، مهاجرین خلق ایران
زنده باد چه گوارا، نوشته‌هایی در بزرگداشت ارنستو چه گوارا، ترجمه فرهاد نعمانی
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر تابستان 1363
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز بهمن 1380
ژاکب سوردلف، به قلم همسرش (کلودیا سوردلوا)، ترجمه ح. قائمیان 1358
ژنرال «بیطرف»، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سارمان مجاهدین خلق ایران (1344 – 1357)، محسن نجات‌حسینی
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه 1377
ساعدی به روایت ساعدی، چشم‌انداز
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی 1385
سالهای پر آشوب، پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، دکتر انور خامه‌ای 1378
سانتیاگو، یک روز اکتبر، کارمن کاستیلو، ترجمه شیدا نبوی تابستان 1394
سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی 1378
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر تابستان 1371
سپاه پاسداران انقلاب و کردستان، بهزاد خوشحالی
سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری 15 شهریور 1358
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد اول شهریور 1341
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد دوم مرداد 1367
سرمایه‌داری دولتی و مسئله‌ی دولت، علی اکبر اکبری تابستان 1358
سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ مرداد 1380
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان آذر 1389
سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ ح. ا. مهران 1370
سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز، برگردان آبتین درفش شهریور 1393
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر پاییز 1371
سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس آذر 1378
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین
سوسیال امپریالیسم شوروی دشمن اصلی خلق ایران، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م – ل) تیر
سه مقاله از: لنین، طرح برنامه حزب ما؛ یک مسئله مبرم؛ برنامه ما، برگردان آثار م – ل – ا
سه مقاله دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، ترجمه م. هوشیار 1357
سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف، ترجمه رضا راستین 1359
سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره، شه سین سیک و هیون ژونگ هون دی 1360
سیاهه دولت ملی به روایت روزنامه اطلاعات، فروردین 1330 – اسفند 1332، دوره هشت جلدی، سعید رهبر 01 اسفند 1400
سیری در اندیشۀ سیاسی کسروی، حجت‌الله اصیل 1356
سیستم جنایت‌کار، اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری 1379
شرح کامل جریان جلسه محاکمه بقائی در بهداری زندان شهربانی، ضمیمه روزنامه الهام، اکبر مرادی 1328
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد نخست 1375
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم 1377
شصت سال صبوری و شکوری، 118 روز در نوفل لوشاتو، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد سوم
شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد اول تابستان
شصت سال صبوری و شکوری، هجده سال در غربت: 1339 - 1357، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد دوم
شعر برای بیداری، غلامحسین متین تابستان 1357
شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی آذر 1325