رفتن به محتوای اصلی
احسان طبری
آموزش فلسفۀ علمی یا «بنیاد آموزش انقلابی»
آورندگان اندیشه خطا، سیری در احوال صادق هدایت و احمد کسروی، نویسنده: احسان طبری 1378
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی، احسان طبری پاییز 1380
از دیدار خویشتن 1382
از میان ریگ‌ها و الماس‌ها، ترانه‌های خوابگونه خرداد 1390
الفبای مبارزه، احسان طبری، چاپ جدید تابستان 1390
الفبای مبارزه، توضیحی ساده و کوتاه از جهان‌بینی مارکسیسم – لنینیسم برای نوآموزان، چاپ سوم
انسان، پراتیک اجتماعی و رفتار فردی وی، احسان طبری
ایران در دو سده واپسین، احسان طبری 1360
برخی اندیشه ها درباه دیالکتیک، احسان طبری
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، احسان طبری
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، جلد 1، احسان طبری، متن کامل 1387
برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، جلد 2، فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران، جامعه ایران در دوران رضا شاه، احسان طبری 1387
برخی مسائل حاد انقلاب ایران، مجموعه مقالات، احسان طبری 1358
بنیاد آموزش انقلابی، احسان طبری پاییز 1390
بگو ای رود توفانی، نامه‌های احسان طبری به ژاله اصفهانی، در گرامی‌داشت پانزدهمین سال پرواز «شاعر امید» به جهان ابدیت آذر 1401
تئوری سیستم ها و اصول دیالک تیک، دانش و بینش، درباره تئوری سیستم‌ها، سمیوتیک، سیبرنتیک، هوریستیک و ارزش فلسفی و اسلوبی آنها، احسان طبری
تاریخ یک بیداری، منظومه هجایی در شش بند مهر 1400
ترانه‌های گزین از 15 شاعر شوروی، ترجمه: احسان طبری
«تقی ارانی» از زبان «احسان طبری» بهمن 1347
جامعه ایران در دوران رضاشاه
جامعه و جامعه شناسی، اثر رفیق احسان طبری
جستارهایی از تاریخ، احسان طبری، چاپ جدید بهار 1390
جهان نغمه‌گر و هم‌آهنگ انسانی، رساله‌ای پیرامون ضرورت تکامل‌بخشی به هنر موسیقی در ایران، احسان طبری آبان 1401
خانواده برومند، احسان طبری 1358
دانش و بینش، درباره تئوری سیستم‌ها، سمیوتیک، سیبرنتیک، هوریستیک و ارزش فلسفی و اسلوبی آنها، احسان طبری مهر 1360
در آستان اطلسین سحر، دفتر سروده‌های پراکنده و منتشرنشده، احسان طبری 1400
در این سو و آنسوی آرمان انقلابی، احسان طبری
در باره منطق عمل، چکونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید؟ چاپ سوم 1384
در شناخت «ابن مقفع»، فارابی، بزرگمهر و سلمان فارسی، پرویز پورتجن (احسان طبری) 06 آبان 1357
درباره انسان و جامعه انسانی، «مضمون بسیار، در سخنانی اندک»، اثر منتشر نشده احسان طبری، چاپ دوم (تایپی) پاییز 1402
درباره انسان و جامعه انسانی، احسان طبری، چاپ اول (نسخه چاپی) بهمن 1391
درباره سیبرنتیک یا دانش گردانش، دانش و بینش، درباره تئوری سیستم‌ها، سمیوتیک، سیبرنتیک، هوریستیک و ارزش فلسفی و اسلوبی آنها، احسان طبری
دربارۀ شیوۀ بحث و رفتارِ مبارزان با یکدیگر 08 مرداد 1398
درس‌های پیکار، احسان طبری
دهه نخستین، احسان طبری
دو مقاله درباره تبلیغات، احسان طبری - مهرداد پویا آبان 1361
دیالکتیک مبارزۀ سیاسی و موازین اخلاقی پاییز 1399
راهی از بیرون به دیار شب، احسان طبری اردیبهشت 1387
زندگینامه و محاکمه و متن دفاعیه‌ی دکتر ارانی، احسان طبری – بزرگ علوی
سطح امروزین فلسفه علمی، رساله‌ای کوتاه درباره دستاورهای کنونی ماتریالیسم دیالک‌تیک و رابطه آن با دانش‌های طبیعی، احسان طبری اسفند 1360
سطح امروزین فلسفه یا ترازنامه ای از اندیشه انقلابی، احسان طبری، چاپ دوم 1384
سفر جادو، احسان طبری
سیر تکوین ماده و شعور، درباره ماهیت و ساختار ماده و تکامل آن در زمان و مکان، احسان طبری
شرارۀ مغرور، مجموعۀ 29 قصۀ مینی‌مالیستی (داستان کوچک)، احسان طبری، گردآوری، ویرایش و بازنشر: امید فروردین 1400
شعر امروز ایران و مسائل آن، گفت‌وکوی سیاوش کسرایی و احسان طبری و چند پی‌افزوده (شامل مشاعره دو شاعر و چند مقاله نظری به خامه طبری...)، در گرامی‌داشت خجسته زادروز طبری (19 بهمن) و کسرایی (5 اسفند)، گردآورندگان: امید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلب‌زاده بهمن 1401
شغالشاه، قصه برای کودکان و نوجوانان 1358
شمه ای در باره شناخت ایران و جهان، احسان طبری 1358
شناخت و سنجش مارکسیسم، احسان طبری 1368
شکنجه و امید، احسان طبری