گفتگوهای زندان
08 فروردین 1381 بحثی مقدماتی در ضرورت: رسانه آلترناتیو، همایون ایوانی
زمستان 1391 جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی بخش
12 شهریور 1390 "حافظه جمعی" و یادها، بمناسبت سومین دهه ی اعدام رفقا حسین چرخیان، حسین غلامی، مهرداد گرانپایه
بهار 1397 درها و دیوارها، خاطراتی از زندان اوین، جلد اول، حمید آزادی
1378 کتاب سیاه 67، اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران، فهرست تکمیلی 4799 نفر از جانفشانان و جان باختگان 1367
01 اسفند 1377 گرامی باد خاطره‌ی جان‌باختگان خلق، بمناسبت سی‌امین سالگرد حماسه‌ی سیاهکل
گفتگوهای زندان، شماره 1
پاییز 1377 گفتگوهای زندان، شماره 2
گفتگوهای زندان، شماره 3
تابستان 1382 گفتگوهای زندان، شماره 5- 7، ویژه نامه محمود محمودی
گفتگوهای زندان، شماره 10
بهمن 1391 گفتگوهای زندان، شماره 11، جنبش دادخواهی و چالش های پیش رو، جلد 1
اردیبهشت 1392 گفتگوهای زندان، شماره 12، جنبش دادخواهی و چالش های پیش رو، جلد 2
شهریور 1396 گفتگوهای زندان، شماره 16، ت مثل تواب و خاطرات یک شکنجه‌گر
مشخصه‌ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه شصت، وزیر فتحی
19 بهمن 1399 یادداشت‌هایی درباره سیاهکلی‌ها، محمود خلیلی – همایون ایوانی