حزب توده ایران
بهمن 1348 آخرین دفاعیات دکتر ارانی
افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی
مهر 1366 جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
16 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
23 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
تیر 1365 سازمانهای حزب توده ایران «پلنوم 19» و «کنفرانس ملی» را محکوم می‌کنند
30 تیر 1341 سرود شهیدان
کاوش، دفترهای تئوریک - سیاسی، شماره 1
1366 ما و وازدگان سیاسی
بهمن 1351 نکاتی در باره وظایف عملی مبارزان انقلابی در ایران – بهمن 1351
07 اسفند 1366 واقعیاتی از عملکردهای فاجعه‌آفرین گردانندگان حزب توده ایران، ناخدا انور
1355 انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی
1356 یادنامه شهیدان، رحیم نامور
1355 یک کنگره تاریخی – درباره بیست و پنجمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی
چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
فروردین 1359 چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی
19 مهر 1365 نامه رحیم نامور به هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران
06 مهر 1362 نوید مردم، سال اول، شماره 1، 6 مهر 1362
1358 حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهمن 1337 مسائل حزبی، شماره 6، بهمن 1337
تیر 1368 مسائل حزبی، شماره 2، تیر 1368
خرداد 1368 درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"
01 آبان 1367 به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی
16 دی 1365 توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی
21 مرداد 1365 شرح مختصری از دلایل استعفای رفیق اکبر شاندرمنی
05 شهریور 1326 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
بهار 1387 حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
1358 آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی
حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
خرداد 1358 گفتگوئی با چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مسائل انقلاب ایران
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش اول
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش دوم
زمستان 1396 عرفان و اصول مادی، دکتر تقی ارانی
مهر 1392 واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی – سیاسی حزب تودۀ ایران در دو دهه اخیر
بهمن 1380 تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده»
ترانه های رزم و انقلاب، مجموعه سرودها
فرازی از هفت دهه سیر تکاملی نظرها و برنامه‌های حزب توده ایران
نظری به پنجاه سال فعالیت حزب طبقه کارگر در ایران، عبدالصمد کامبخش
چراغ‌هایی فراراه حزب (کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و پلنوم‌ها)، ملکه محمدی
پاییز 1362 نامه به رفقا
آبان 1365 متن استعفانامۀ رفیق اکبر شاندرمنی از عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران
انسان، تاریخ، انسان!، اسامی شهدای حزب توده ایران از یورش وحشیانه جمهوری اسلامی – بهمن 1361
مهر 1376 مصاحبۀ «نامۀ مردم» با رفیق علی خاوری دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت 56 -مین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران
آذر 1391 بررسی تاریخی نقش حزب توده ایران، در جنبش دانشجویی و جوانان میهن!
فروردین 1367 نامه 27 نفر کادر و عضو حزب در کابل خطاب به هیئت سیاسی
26 آبان 1364 نامه هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به رفیق محمد و سعید، آزادگر و مهراقدم
چند نامه به رهبری حزب توده ایران و پاسخ به آنها