سازمان دانشجویان پیشگام، تا انشعاب اقلیت
مرداد 1358 گامی در افشای رویزیونیسم
1358 مصاحبه دانشجویان پیشگام تبریز با: شیخ عزالدین حسینی، دکتر عبدالرحمن قاسملو و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان
پاییز 1358 فهرست آموزش و پرورش و تحول اجتماعی در زیمبابوه، معلمان پیشگام
مهر 1358 پیام سازمان دانشجویان پیشگام، مهر 1358
پیرامون رویزیونیسم، سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی
1358 فهرست پیشگام تبریز شماره 3
اردیبهشت 1358 فهرست پیشگام شماره 2، سازمان دانشجویان پیشگام
اسفند 1358 تجربیاتی از جنگهای چریکی در آمریکای لاتین، پیشگام مشهد
19 خرداد 1358 فهرست تحلیل طبقاتی جامعه عمان، سازمان دانشجویان پیشگام
تعطیلی دانشگاه توطئه آمریکاست، سازمان دانشجویان پیشگام
درس مبارزه، شناخت دولت، از سلسله بحث و گفتگوهای پیشگام دزفول
اردیبهشت 1358 فهرست راه صمد، دفتر اول، معلمین پیشگام آذربایجان شرقی
فهرست شراره های آفتاب، مجموعه ترانه سرودهای زندان و ترانه سرودهای رزمنده
01 فروردین 1359 کارت پستال، سازمان دانشجویان پیشگام
زمستان 1358 فهرست گام سرخ، شماره 1، پیشگام کرمانشاه
گزارشی از: قارنا، سازمان دانشجویان پیشگام - تبریز
آذر 1358 مبارزات کارگران در راه تشکیل حزب طبقۀ کارگر، دانشجویان پیشگام دانشگاه شیراز
مختصری بر لیبرالیسم، سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی
مقدمه‌ای بر انقلاب فرهنگی کوبا، پیشگام قزوین
آذر 1358 مبارزه کارگران در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، پیشگام شیراز