فهرست مطالب نقطه، نشریۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شماره 9، تابستان 1378

عنوان

نویسنده

صفحه

لینک به فایل

   

آغاز پایان، به او که گفت: «می‌کشم، می‌کشم...»

حامد شهیدیان

4

جمهوری اسلامی در آئینۀ «انتخابات شوراها»

ناصر پاکدامن

7

سخنی دیگر با هیئت دبیران کانون موقت کانون نویسندگان ایران

محسن یلفانی

15

دوزخ‌افروزان

محمد جلالی (م. سحر)

16

13 مقاله دربارۀ کفر، ارتداد و...

 

17-92

ارائۀ مآخذی چند در توضیح معنا و کاربرد واژه‌هایی چون شرک، کفر، ارتداد، الحاد، زندقه و...

تراب حق‌شناس

18

طاهره بر دار پرده از میان... مروری بر زندگی طاهره قرة‌العین، مبارز آزادیخواه و اصلاح‌ظلب

مهناز متین

23

زن، نوشتن و کفر در دنیای اسلام

شهلا شفیق

31

تکفیر طالبف تبریزی نمودی از ستیز میان مشروطه و مشروعه

ناصر مهاجر

37

تأملاتی در باب نگاه تاریخی عبید زاکانی

محمدحسین صدیق یزدچی

47

یادی از احمد کسروی

علیرضا مناف‌زاده

51

کفر و ارتداد در قانون جمهوری اسلامی

س. م.

55

کارنامۀ انکیزیسیون: هزاران قربانی

 

56

وجدان بر فراز کفر و دین

علیرضا مناف‌زاده

57

تعزیر دانشجوی محارب

اردشیر محصص

65

ایده‌های بنیادین جنبش دین‌پیرایی در اروپا

علیرضا مناف‌زاده

75

بحث خوشمزۀ پیتزا

هادی خرسندی

79

کفرگویی از سن لویی تا سلمان رشدی

اولیویه کریستن

81

مانیفست کشیش مه‌لیه (1729)

ژرژ مینوا

85

تفتیش عقاید: دیروز و امروز

ژان فرانسواکان

90

مذهب شرق و مذهب غرب

جوزف کمپیل

93

تروریسم دولتی جمهوری اسلامی (1)

پاینده – خداقلی – نوذری

101

پینوشه، پیامدهای یک بازداشت پیش‌بینی نشده

لادبن کیان

105

ایران: آنجا که سخن گفتن از درخت جنایت است

باقر مؤمنی

110

باز هم دربارۀ جامعه مدنی، پاسخی به بحث آقای آلیاری (نقطه شماره 8)

لادبن کیا

115

دهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان

شهره محمود

119

به یاد اپریم

ابراهیم گلستان

123

در سوگ مرشدی گمنام

بهروز معظمی

125

معرفی کتاب‌ها و نشریات تازه

 

130