فهرست مطالب کار شماره 13، 10 خرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

حمله چماق بدستان به صفوف متشکل صدها هزار نفر از نیروهای مترقی و ضدامپریالیست خاطرۀ شوم جنایات رژیم گذشته را زنده کرد

1

فجایع تا به کی ادامه خواهد یافت؟

1

توقع از دولت بیهوده است

1

تکذیب‌نامه آقای امیرانتظام تائید نظریات ما است

1

دشمنان واقعی مردم سرمایه‌داران وابسته‌اند یا کارگران؟

1

مقابله شش میلیون کارگر بیکار اروپا با بیکاری

1

ماهیت «ارتش ملی» را بهتر بشناسیم

1

کارگران سخن میگویند: قانون در جامعه سرمایه‌داری به درد سرمایه‌دار می‌خورد

2

تشکیل شورا توسط کارگران «فاما بتون»

3

توطئه کارفرما علیه شورای کارگری

3

اعتصاب کارگران کارخانه‌های کوره‌پزی تبریز

3

واقعا وضع عوض شده است؟

3

پالایشگاه تبریز

3

اخراج به بهانه نبودن کار

3

از تشکل و یکپارچگی کارگران «تی‌یو» بیاموزیم

3

وجود مالکان و سرمایه‌داران منشاء فساد است

3

حمله پاسداران وزارت کار به کارگران متحصن

3

اعتصاب دو هزار کارگر اداره تعمیرات

3

زحمتکشان مرتجعین را رسوا می‌کنند

3

روستائیان لنگرود چه میگویند

3

بمناسبت سالگرد شهادت رفیق بهروز دهقانی: مختصری دربارۀ آثار ادبی رفیق شهید بهروز دهقانی

4

باز هم سخنی با خوانندگان صفحۀ ادبیات کارگری

4

شعر: علفهای هرز

4

نکته: سئوال یک کارگر در جلسه کارگری

4

در مقابل تجاوزات زمینداران و سرمایه‌داران وابسته «شوراهای دهقانی را استحکام بخشیم»

6

گزارش شورای روستائی «تاتار علیا»

6

آشوب عوامل ارتجاع و رژیم سابق در گیلان غرب

6

زحمتکشان، ماسک از چهرۀ متجاوزین برمیدارند

6

دربارۀ حزب طبقۀ کارگر (6) حزب طبقه کارگر و سازماندهی توده‌ها

7

اقتصاد سیاسی: تبدیل پول به سرمایه (1)

7

پاسخ به یک انتقاد

8

نامۀ یک کارگر مبارز از زندان

9

عناصر مزدور هنوز حاکم کارخانه‌ها هستند

9

نامه یک کارگر به نخست وزیر

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: انقلاب مارس 1848 در آلمان

10

درگیریهای خشونت‌آمیز کارگران با پلیس فرانسه

10

همبستگی کارگران صنایع فولاد فرانسه با کارکنان سرویس‌های عمومی

10

مبارزات در ال‌سالوادر اوج میگیرد

10

گروهی از کارگران ماشین‌سازی تبریز: چه کسانی از وحدت و یکپارچگی کارگران میترسند؟

11

قانون اساسی باید حافظ دستاوردهای انقلاب باشد

12

چه کسانی این جنایت را تأیید می‌کنند؟

12

آقای یزدی پشتیبانی صریح شما از آمریکا مبارزات ضدامپریالیستی مردم را کاهش نخواهد داد

12

پس‌مانده‌های فئودالیسم در روستاها، دست به قدرت‌نمائی زده‌اند

12

 

 

ضمیمه کار شماره 13

 

چه کسانی از تفرقه‌افکنی سود می‌برند؟

1

درگیری و خونریزی به سود امپریالزم و ارتجاع است

1

زمین متعلق به کسی است که روی آن کار می‌کند

1

بخشی از مقدمۀ «تحلیلی از شرایط مبارزات ترکمن صحرا»

2

تا وقتی با یکدیگر متحد نشویم نمی‌توانیم از حقوق خود دفاع کنیم

2

قطعنامه اتحادیه ده‌نشینان روستاهای تیله‌کو

2

اعتراض شدید مردم پیرانشهر به استقرار ژاندارمری

2

باز هم کمیته‌ها از اربابان حمایت کردند

2

گرگها در لباس میش

2

حمله به روستای «توان» از توابع پیرانشهر

2

جلوگیری از تشکیل شوراهای روستائی

2

زحمتکشان سرنوشت خود را در شوراها تعیین می‌کنند

3

اهالی زحمتکش منطقه کربال، گرموک و تیره‌قره‌قانلو، چه میخواهند؟

3

وظایف شوراهای دهقانی

3

دیروز شیشوان، امروز صوما، فردا کجا؟

3

دیروز رشوه‌گیری امروز خیانت و آتش‌سوزی بنام کمیته

3

اخبار مربوط به فئودالها و تجمع آنها در بانه

3

همکاری روستائیان و مقابله فئودال‌ها

3

کردستان و مسئله ملی

4

یادبود رفیق شهید فرهاد صدیقی پاشاکی در زادگاهش

4

نگرانی مردم از حضور قیاده موقت – بانه

4

روستائیان سراسکند: زمینهای ما را دوباره غصب کرده‌اند

4