فهرست مطالب کار شماره 15، 24خرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

سرمایه‌داری وابسته می‌کوشد پاسداران را در برابر کارگران و زحمتکشان قرار دهد

1

امپریالیزم آمریکا چه حکومتی برای ایران می‌خواهد؟

1

ملی کردن بانکها بدون مصادره سرمایه‌های امپریالیستی مفهومی نخواهد داشت

1

بدون مشارکت کارگران هیچکس حق ندارد در مورد حداقل دستمزد آنها تصمیم بگیرد

1

چرا فرماندهان ارتش می‌خواهند جنایات رژیم سابق فراموش شود؟

1

چانه زدن بر سر پذیرش سفیر آمریکا جنگ زرگری با امپریالیزم است

1

حق شرکت در احزاب سیاسی برای پرسنل ارتش

1

آقای یزدی! چرا جنگ ‌افزارهای پیشرفته را نمی‌فروشید؟

1

کارگران آگاه شوراهای مشورتی (فرمایشی) را افشاء میکنند

1

کارگران سخن میگویند: بیائید عاقلانه فکر کنیم

2

گرامی باد خاطره مبارزات درخشان و خونین کارگران کوره‌پزخانه

2

کارگران عوامل کارفرما را رسوا کردند

3

حقوق کارگران شرکت «ویلیام برادرز» را از 92 میلیون تومان شرکت نفت بدهید

3

رئیس کمیته، گروگان را فراری داد

3

تحصن کارگران سازمان آب دزفول

3

اخراج نمایندگان خود را تحمل نمی‌کنیم

3

تهدید به اعتصاب کارگران سیمان آبیک

3

کارگران شرکت روتر حق خود را می‌خواهند

3

نامه «رفیق مادر»

4

آیا وظیفه صفحه ادبیات کارگری دادن آگاهی سوسیال‌دمکراتیک است؟

4

زنده بودن یعنی آزاد بودن

4

کشاورزان دشت قزوین چه میگویند

5

پرسنل انقلابی مرکز پیاده شیراز مسائل مهمی را افشا می‌کند

5

پیرانشهر در ورطۀ فاجعه است

6

برای دهقانان آزادی بدون زمین مفهومی ندارد

6

دهقانان و کمیسیون‌های پنج نفری حل مسئلۀ زمین

6

آثار توطئه در سلماس

6

کارشکنی در تشکیل شورای شهر بوکان

6

شورای مشترک محلات کارگرنشین در بوکان

6

درباره حزب طبقۀ کارگر (8) سازماندهی جوانان

7

اقتصاد سیاسی: تبدیل پول به سرمایه (3) نیروی کار انسانی بعنوان کالا

7

معلم عزیز چرا کتاب صمد را پاره می‌کنی؟

8

نقل از نشریه کارگری «مینو»: ما و آنها

8

وزیر کار باید توسط شوراهای کارگری انتخاب شود

9

باید از ستمگران گرفت و به ستمدیدگان داد

9

رفیق کارگری طی یک نامه از ما پرسیده است: زن در جامعه کمونیستی چه مقامی دارد

9

روستائیان بخش مهربان آذربایجان شرقی

9

دختران دانش‌آموز: آیا کارگران مسلمان با چکش و دهقانان مسلمان با داس کار نمیکنند؟

9

اقدامات ضدکارگری مدیر عامل تراکتورسازی تبریز

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: از انقلابات 1848 تا اولین تشکیلات بین‌المللی کارگران

10

اوضاع اقتصادی – اجتماعی و تاریخچۀ مبارزات خلق عمان

10

اعتصابات کارخانجات اتومبیل‌سازی رنو در فرانسه

10

جنبش 35 ساعت کار در هفته ادامه دارد

10

تظاهرات و اعتصابات کارگران در دومینیکن

10

بازداشت و تهدید کارگران مبارز همچنان ادامه دارد

11

مدیرعامل شرکت نفت میگوید: کارگران، مزاحم سرمایه‌داران خیّر هستند!

11

قانون اساسی و حقوق کارگران و زحمتکشان

12

ماده 32 قانون کار یا قانون سلب مسئولیت از کارفرما

12

مجمع عمومی کانون زندانیان سیاسی اواخر خرداد برگزار می‌شود

12

انقلابیون را تعقیب و شناسایی می‌کنند

12

درآمد 20 میلیون تومانی زمین‌خواران

12

از خواسته‌های برحق کارگران پیمانی نفت حمایت کنیم

12

نمونه‌ای از تنگ‌نظری‌ها

12

 

 

فهرست مطالب ضمیمۀ کار شماره 15، 28 خرداد 1358

 

درباره اعلام ملی شدن بانکها

1

نقش امپریالیسم و ارتجاع در وقایع خونین خرمشهر

1

حمله به ستاد فدائیان در آبادان توطئه‌ای حساب شده از جانب ارتجاع

1

ملی کردن کارخانه‌ها و زمین‌ها

3

تبریز: حمایت شورای کارکنان پالایشگاه تبریز از کارگران ساده

3

کارگران پالایشگاه تبریز عوامل رژیم گذشته را تصفیه می‌کنند

3

خوش‌نشینان هیچ چیز بدست نیاورده‌اند

3

اعتراض و حق‌خواهی در ارومیه

3

وحدت عمل و قاطعیت روستائیان زمینداران را وادار به تسلیم می‌کند

3

اعتصاب کارگران دخانیات ارومیه

3

کردستان: خبرهای کوتاه

3

اشغال محل شورای شهر سنندج توسط پاسداران

3

مازندران: به استثمار کارگران معدن پایان دهید

3

تجاوزها و جنایات اربابان و عوامل وابسته به رژیم سابق نسبت به روستائیان

3

آتش زدن کتابفروشی‌ها و حمله به دفاتر سازمانها گامی در جهت ایجاد اختناق

4

اوج‌گیری مبارزات در نیکاراگوا

4

درباره نشریات

4