فهرست مطالب کار شماره 16، 31خرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

کارگران، دهقانان و خلقها خود باید سرنوشت خویش را تعیین کنند

1

تحصن و اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت به بازداشت رهبران اعتصابات شکوهمند گذشته

1

کارگران در جریان مبارزه آبدیده میشوند

1

گرامی‌داشت خاطرۀ شهدای کارگران کوره‌پزخانه

1

در اجتماع خانه کارگر یکی از کارگران: با ایجاد «نیروی ویژه نظم کارخانه‌ها» میخواهند باز هم خون کارگران را به زمین بریزند

1

موضع‌گیری مرتجعانه حکومت عراق بسود امپریالیسم و صهیونیسم است

1

شروع مجدد جنگ آزادیبخش در عمان

1

لایحه مطبوعات یا چماق دولت برای سلب آزادی‌ها

1

یک سند دیگر از اقدامات ضدکارگری دولت موقت

2

کارگران شرکت ایران – ژاپن: پائین بودن سطح حقوق و گرانی بیش از حد، زندگی ما را غیرممکن ساخته است

2

تحصن کارگران آکام

3

اعتصاب کارگران پیمانی بشکه‌سازی پالایشگاه آبادان

3

خواستهای کارگران کوره‌پزخانه‌های اردبیل

3

کارگران کوره‌پزخانه آمل تولید را بدست گرفتند

3

بر اثر هوشیاری و همبستگی حملۀ مهاجمین به کارخانه یی_یو رشت شکیت خورد

3

حقوق کارگران را فقط 14 تومان تعیین کردند

3

حمایت کارگران رشت

3

عوامل ساواک را به کارخانه بازگرداندند

3

فعالیت‌های شورای کارگران سیمان صوفیان

3

فرخی، شاعر زحمتکشان

4

شعر: فردا

4

سخنی دربارۀ شعر (2)

4

گزارش چگونگی وقایع در خرمشهر (2)

5

جلوگیری از تجاوز به دهقانان و زحمتکشان روستا، وظیفۀ دولت است

6

خواسته‌های دهقانان ساران دماوند

6

کشاورزان ایلخچی چه می‌خواهند

6

توطئه و تحریک عوامل ارتجاع در سلماس

6

تشکیل اتحادیه شوراها عالیترین شکل همبستگی دهقانان

6

درباره حزب طبقۀ کارگر (9) سازماندهی زنان

7

اقتصاد سیاسی: تبدیل پول به سرمایه «ارزش نیروی کار و کالا»

7

پاکسازی در بهره‌برداری مارون

8

توضیح و پوزش دربارۀ «معلم عزیز چرا کتاب صمد را پاره میکنی»

8

«فولاد» نشریه کارگران پیشرو فولاد

8

چرا به نمایندۀ کارگران مارک خرابکار میچسبانید؟

9

چه کسانی کارگران را متهم میکنند؟

9

ما آگاهی خود را بیشتر میکنیم و مبارزه را تا پیروزی نهائی ادامه میدهیم

9

انقلاب یعنی چه؟ و راستی انقلاب برای ما چه معنی داشت؟

9

ضدانقلابی کیست؟

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: ایجاد اولین تشکیلات بین‌المللی کارگران (بین‌الملل اول)

10

انقلاب خلق عمان مرحله جدید مبارزه آزادیبخش خود را آغاز کرده است

10

اعتصاب برای آزادی دو رهبر کارگری در استرالیا

10

اعتصاب کارگران تولید لاستیک در آمریکا برای اضافه دستمزد

10

آزادیها و حقوق دمکراتیک که در «پیش نویس قانون اساسی» به فراموشی سپرده شده است

12

29 خرداد، روز خلع ید را گرامی داریم و از آن درس بگیریم

12

سایه شوم سانسور در پست و تلگراف

12

تبریک سازمان، به خلق قهرمان نیکاراگوئه، سرنگونی رژیم فاشیستی ساموزا در نیکاراگوئه هر لحظه نزدیکتر میشود

12

بزرگداشت خاطرۀ رفیق شهید حسن نیک‌داودی

12

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 16، 31 خرداد 1358

 

بانکها و سیاست اقتصادی دولت

1

روستائیان بهشهر: برای پس‌گرفتن زمینهای خود شخصاً اقدام میکنیم

1

در افشای مرتجعین و توطئه‌گران گنبد بگوشیم

1

کنفرانس ارتجاعی سنندج با شکست مواجه شد

1

چه کسانی خواستار بازگشت سرمایه‌داران جنایتکار و سرسپرده امپریالیسم هستند؟

2

زحمتکشان جعفرآباد توطئه خان‌ها را نقش بر آب کردند

2

اتحاد روستائیان کنگور

2

کشاورزان گلپایگان: تا آخرین قطره خون برای گرفتن حقوق حقه خود ایستادگی خواهیم کرد

2

کازرون: خواستهای روستائیان بخش حسب و کمارج

2

گزارش کاملی از دستگیری کارگران و کارمندان مبارز صنعت نفت اهواز و پی‌آمدهای آن

3

روستائیان شهرستان فومن: ما را بکشید و راحتمان کنید

4

آیا خلق بلوچ همکاری دولت با مرتجعین محلی را تائید میکند؟

4