فهرست مطالب کار شماره 18، 14 تیر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

دشمنی با فدائیان خلق بیانگر ماهیت دولت است

1

قانون دادگاههای فوق‌العاده برای جرائم «ضدانقلاب» اعلان جنگ به کارگران، زحمتکشان، خلقها و تمام نیروهای انقلابی است

1

اتحادیه و اتحادیه‌سازی

1

نهادهای شورائی تنها راه محدودیت اختیارات قوه مجریه

1

کارگران کارخانه بیسکویت گرجی: چرا شورای مدیریت توجهی به شورای کارگران ندارد؟

1

سه کارگر در کوره آجرپزی سوختند

1

حکومت نظامی چماق بدستها در نوشهر

1

کارگران سن میگویند: ملی کردن بانکها

2

پیروزی اعتصاب کارگران کمپوت‌سازی خاوران

2

گزارش مقدماتی از درگیری میان دهقانان و فئودالها در پیرانشهر

3

گسترش همکاری میان ارتش و قیادۀ موقت

3

اتحاد دهقانان، تشکل فئودالها را درهم ریخت

3

حملۀ افراد پادگان ابوذر با تانک و نفربر به روستای کاکی کفرآور

3

ارتش برای دفاع از فئودال‌ها وارد میدان شد

3

فئودال‌های منطقه پیرانشهر را به چه طریق و برای چه منظوری مسلح می‌کنند؟

3

عقب‌نشینی فئودال‌های آمِد، در مقابل یکپارچگی دهقانان

3

فئودال‌ها می‌خواهند اسلحه‌های پادگان سردشت را غارت کنند

3

تهدید مردم سقز توسط افراد محمد صدیق‌خان جاف

3

ممنوعیت حمل سلاح به استثنای افراد قیادۀ موقت

3

آخرین اخبار از پیرانشهر

3

کوره‌های آجرپزی اطراف مهاباد، شوراهای واقعی خود را تشکیل دادند

4

سندی از سوابق «درخشان» شیخ گزگسک

4

از خواست‌های بحق دانش آموزان روستایی پشتیبانی کنیم

4

جریانات چند روز اخیر شهر مهاباد نتیجۀ بی‌مسئولیتی چه کسانی است؟

4

تیراندازی به کارگران مزرعه در اطراف پادگان جلدیان

4

هجوم پاسدارارن و ژاندارمها با تانک به روستا به درخواست مالک کرند غرب

4

نبرد خلق (ویژۀ کارگران و زحمتکشان) شماره 6 منتشر شد

5

چگونه توده‌های زحمتکش برای احقاق حقوق خود بپا می‌خیزند

6

هجوم ژاندارمها به روستا به درخواست مالک

6

کشاورزان گلپایگان فشارهای ارباب را خنثی کردند

6

مردم سه روستا در برابر یک زمینخوار

6

توطئه فئودالهای پیرانشهر: در برخورد ماموران کمیته با مردم یک نفر کشته و یک نفر زخمی می‌شود

6

تشکیل شورای موقت محلۀ کوی فدائی (دره قربانی)

6

ضدانقلاب در بختیاری توطئه می‌کند

6

اتحاد و اقدام انقلابی تنها ضامن پیروزی دهقانان

6

خائیز دارد از بین میرود

6

تحصن اهالی مشکین شهر

6

درباره حزب طبقۀ کارگر (10)

7

اقتصاد سیاسی: تبدیل پول به سرمایه (5)

چگونگی تولید ارزش اضافی

7

کارگران کارخانه درخشان: هنوز سرسپردگان سابق حاکمند

8

نامه یک کارگر معدن: با کارگران که پرچمدار انقلاب بودند چگونه رفتار میشود

8

خاطرات یک کارگر قالیباف

8

کارگری که از حق خود دفاع کند در کارخانه جائی ندارد

8

تاریخچه و منشاء رویزیونیسم در جنبش کمونیستی (2)

9

تئوری «سوسیال امپریالیزم» انحراف از مارکسیسم – لنینیسم است (2)

9

بیست شهر در کنترل ساندنیستا: پیروزی‌های جدید جبهه آزادیبخش ساندنیستا در نیکاراگوئه

9

رژیم موزوروا در زیمبابوه دست به کشتار انقلابیون زده است

9

اعتصاب کارگران پست ایرلند

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: تشکیل اولین حکومت کارگری جهان (کمون پاریس)

10

جنبش انقلابی نیکاراگوئه در آستانه پیروزی

10

صندوق بیکاری باید حداقل معیشت کارگران و زحمتکشان بیکار را تأمین کند

12

دو نمونه از توطئه‌های کارفرما علیه کارگران

12

مردم محله نظام‌آباد 15 هزار متر زمین یک زمینخوار را مصادره کردند

12

در جامعه طبقاتی بیماری طبقات مختلف با هم فرق دارد

12