فهرست مطالب کار ویژه کردستان، 18 تیر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

عناصر ارتجاعی دست‌اندرکار توطئه‌ای دیگرند

1

هشدار به خلق‌های ایران پیرامون وضعیت بحرانی پیرانشهر

1

در برخورد میان دهقانان و اربابان: دولت جانب اربابان را گرفته است

1

قسمتی از تجربیات کارگران کورۀ آجرپزی پاشائی

1

قطعنامۀ کارگران کوره‌پزی پاشائی

1

اعتصاب موفقیت‌آمیز کارگران کوره‌پزخانه‌های مهاباد

2

اعتصاب و تحصن کارگران آب و برق سد مهاباد

2

جلسه سردسته‌های قیاده موقت و فئودالها در اشنویه

2

در حالی که سه نماینده بازداشتی در اعتصاب غذا هستند، سه نفتگر انقلابی دیگر بازداشت شدند

3

اخبار کوتاه کارگری

3

کارگران ذوب آهن: از آپارتمانهای فولاد شهر بیرون نمی‌رویم

3

تشکیل سندیکای کارگران در زاهدان

3

دفاع شورای چرمسازی تبریز از منافع کارگران

3

در اثر مبارزات پی‌گیر کارگران، شورای مشترک کارخانجات کبریت‌سازی تبریز 40 ساعت کار در هفته و تعطیل پنجشنبه‌ها را تصویب کرد

3

کارگران در سایه همبستگی و تشکل به حقوق خود 70 درصد افزودند

3

تحصن کارکنان سازمان ملی خدمات اجتماعی

3

اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌های گنبد

3

پایان تحصن 85 روزه کارگران پارک پرنس

3

اجتماع تاکسی‌رانان را بر هم زدند

3

انقلاب نیما در شعر

4

شعر: انقلاب شهیدان

4

سخنی دربارۀ شعر (4)

4