فهرست مطالب کار شماره 19، 21 تیر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

آنان که از شوراهای واقعی ارتش می‌ترسند در واقع از قدرت توده‌ها می‌ترسند

1

ملی کردن صنایع، بدون قطع کامل وابستگی به امپریالیسم غیرممکن است

1

23 تیر سالروز شهادت نفتگران مبارز گرامی باد

1

تنها مجلس مؤسسان منتخب شوراهای مردم حقانیت دارد نه مجلس «خبرگان»

1

مهمترین راه تشکل توده‌ها و جلوگیری از انحراف و یا توقف مبارزات مردم تقویت و تحکیم شوراهاست

1

قانون جرائم ضدانقلاب توطئه آشکار علیه زحمتکشان، ارتشیان میهن‌پرست، خلق‌ها و تمام نیروهای انقلابی است

1

سرتیپ فلاحی (فرمانده نیروی زمینی) باید محاکمه و مجازات شود

1

گروهی از پاسداران: خلع سلاح، خیانت به انقلاب است

1

اتحاد را از کارگران کارتن البرز بیاموزیم

3

اخبار کوتاه کارگری

3

مبارزات کارگران پلاستو ماسوره‌کار علیه کارفرما و عوامل او در کمیته

3

اعتصاب کارگران موزائیک‌سازی سنندج

3

3500 کارگر وابسته به مس سرچشمه را بیکار کردند

3

هشدار کارگران بندر بوشهر به دولت

3

اجتماع کارگران پیمانی شرکت مخابرات

3

سرپرست وام کارگری، کارگر بیکار را مضروب کرد

3

انقلاب نیما در شعر

4

از نیما یوشیج: داروگ

4

سخنی دربارۀ شعر (5) (آخرین قسمت)

4

شعر: کارگر

4

شعر: بابا جان داد

4

عوامل رژیم پیشین همچنان توطئه می‌کنند

6

برای پس گرفتن زمینهای غصب شده‌مان متحد شویم

6

روستائیان عبدالمؤمن زیر بار زور نمی‌روند

6

روستائیان آقبلاغ در مقابل مالک و هیئت حل اختلاف

6

خواستهای مردم براغوش

6

مردم تن به تحمیل نمی‌دهند

6

پیام گروهی از دهقانان گیلان به دومین گردهمائی شوراهای ترکمن صحرا

6

ضدانقلاب در بختیاری توطئه می‌کند

6

درباره حزب طبقه کارگر (11)

7

اقتصاد سیاسی: تبدیل پول به سرمایه (6) چگونگی تولید ارزش اضافی

7

کارگران نیروگاه رامین – اهواز: تنها کارگرانند که دارای دردها و رنجهای مشترک هستند

8

نامه یک کارگر بیکار به نخست وزیر: «به نخست وزیر قصه‌گو»

8

پاسخ به نامه‌ها

8

نامه سرگشاده گروهی از کارگران بیکار ارومیه به وزارت کار و امور اجتماعی

8

کارگران بافند: تا روزی که متحد نشویم همیشه حقمان ضایع میگردد

8

تاریخچه و منشاء رویزیونیسم در جنبش کمونیستی (3)

9

تئوری «سوسیال امپریالیزم» انحراف از مارکسیسم – لنینیسم است (3)

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: تشکیل اولین حکومت کارگری جهان (کمون پاریس) قسمت سوم

10

جنبش انقلابی نیکاراگوئه در آستانه پیروزی، نقطه عطف در جنبش خلق نیکاراگوئه و آغاز مجدد نبرد مسلحانه

10

اعتصابات پالایشگاه آبادان همچنان ادامه دارد

12

مردم توطئه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم می‌کنند

12

استاندار فارس: اشکالی نمی‌بینم که دهات شما را بمباران کنیم

12

همافران پایگاه هوائی شیراز: مکرراً بخشنامه‌ها و دستوراتی صادر میشود که باعث آشوب و تفرقه میگردد

12

روزنامه‌نگاران سرسپرده به توطئه ننگین خود ادامه میدهند

12

چه کسانی بر علیه کارگران توطئه میکنند؟

12