فهرست مطالب کار شماره 22، 4 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

در میتینگ بزرگ دانشگاه تهران کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مواضع فدائیان را در قبال انتخابات و قانون اساسی اعلام کردند

1

شرح مختصری از زندگی رفقایی که از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به عنوان کاندیداهای تهران، معرفی شده‌اند

1

چرا بجای مجلس مؤسسان، مجلس «خبرگان» را اختراع کرده‌اند؟

1

امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع منطقه در برابر آرمان خلق فلسطین

1

پیش‌نویس قانون اساسی ابتدائی‌ترین حقوق کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان را نادیده گرفته است

1

تا سرمایه‌داری وابسته برقرار است مسئله مسکن زحمتکشان حل نخواهد شد

1

رهنمود به هواداران

1

کارگران متحصن را به گلوله بستند

2

کارگران شرکت پاک‌ریس خواهان ادامه کار هستند

2

تشکیل سندیکای صیادان

3

هشدار صیادان به دولت

3

از اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی پیروز چه درسهایی می‌توان آموخت؟

3

اخبار کوتاه کارگری

3

قطعنامه کارگران شهرستان بانه در تظاهرات و راهپیمایی روز 28 تیر 58

3

جریمه و تنبیه باید در کارخانه‌ها از بین برود

3

کارگران کوره‌پزخانه‌های کرمانشاه: علیه هر رژیم ضدکارگری مبارزه می‌کنیم

3

توطئه کارفرما علیه کارگان آجرپزی ارومیه

3

با تلاش کارگران نورد ذوب‌آهن: پاداش، بین کارگران، تکنیسین‌ها و مهندسین بطور مساوی تقسیم شد

3

در حاشیه اجتماع دوشنبه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

تشکیل سندیکای کارگران بوکان

5

چرا شرکتهای سهامی زراعی در گرمسار به وجود آمد؟

6

لزوم اتحاد برای مبارزه با زمیندار

6

دهقانان بخشی از بندر ترکمن: تا نابودی غاصبین و زورگویان دست از مبارزه برنخواهیم داشت

6

فعالیت‌های کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن

6

کتابخانه و محل درمان رایگان روستا به آتش کشیده شد

6

روستائیان «آیچی» سقز تشکیل شورا دادند

6

تظاهرات روستائیان در مرند

6

نیروهای مترقی بوکان: مخالفین تشکیل شورای واقعی شهر چه کسانی هستند

6

دولت انقلابی نیکاراگوئه برنامه اقدامات فوری خود را اعلام کرد

7

اعتصاب 45 هزار راننده اتوبوس در پایتخت و یکی دیگر از شهرهای بزرگ برزیل

7

اعتصاب کارگران باراندازهای فرانسه

7

یاد فدایی شهید رفیق عباس جمشیدی رودباری گرامی باد

8

چه کسانی در مریوان توطئه می‌کنند

8

مبارزات کارگران نفت گچساران

8

تحصن دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمین پیشگام در استانداری

8

اختناق با چهره‌ای جدید

8