فهرست مطالب کار شماره 23، 8 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

در آستانه برگزاری انتخابات دولت پاره‌ای از قراردادهای نظامی با آمریکا را ابقاء کرد

1

پیش‌نویس قانون اساسی آزادیهای دمکراتیک را پایمال کرده است

1

معرفی کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در کردستان – خوزستان – گیلان و آذربایجان

1

سرمقاله: پیش‌نویس قانون اساسی از مالکیت سرمایه‌داران و انحصارات دفاع می‌کند و حقوق ابتدائی زحمتکشان را نادیده گرفته است

1

پیش‌نویس قانون اساسی با اختیارات فوق‌العاده‌ایکه به رئیس جمهور داده است دیکتاتوری جدیدی را در آستین خود می‌پروراند

1

معرفی کاندیدای کارگران پیشرو تهران

1

شورای سازشکار «ژنرال موتورز» را افشا کنیم

1

مستشاران نظامی امپریالیسم آمریکا و جاسوسان سازمان سیا گروه، گروه به ایران باز می‌گردند

1

توطئه ارتجاع در «سرو»

1

رهنمود به هواداران

1

تا سرمایه‌داری وابسته برقرار است مسئله مسکن زحمتکشان حل نخواهد شد (قسمت دوم)

1

نیروهای سیاسی با چه موضع و با چه هدفی در انتخابات شرکت می‌کنند

1

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای دفاع از خواست‌های کارگران، دهقانان و همه زحمتکشان خلق‌های ایران کاندیداهای خود را برای مجلس بررسی قانون اساسی در سراسر ایران معرفی می‌کند

1

کارگران سخن میگویند: سخنان رفقای کارگر درباره مجلس خبرگان و قانون اساسی

2

دولت پاکستان بیش از 125 تن از کارگران اعتصابی را زخمی و دستگیر کرده است

2

خواستهای کارگران خانه‌های سازمانی صنایع گسترش تبریز

3

تحصن کارگران چای سیاهکل

3

تا رسیدن به تمامی خواستهایشان کارگران از خروج کالا جلوگیری می‌کنند

3

توضیح در مورد خانه‌های پولادشهر ذوب آهن

3

پرده از توطئه سرمایه‌دار کارخانه ارج برداشته شد

3

خبرهای کوتاه کارگری

3

قانون اساسی و انتظارات کارگران و زحمتکشان از آن

4

معرفی مهدی حاج‌قاضی تهرانی کاندیدای کارگران پیشرو

4

تجلی همبستگی خلق کرد

6

مردم کامیاران مانع عبور تانکها بطرف مریوان شدند

6

مردم بلوچ زاهدان اعمال مرتجعینی را که در کمیته‌ها نفوذ کرده‌اند، محکوم می‌کنند

6

گزارشی از مراسم معرفی کاندیداهای مردم ترکمن صحرا برای مجلس خبرگان

8

نامه گروهی از عشایر خوزستان به روزنامه کار

8

رسمی شدن کارگران پیمانی شرکت نفت حق مسلم آنهاست

8

از مبارزات پیروزمند زحمتکشان روستای باغچله بیاموزیم

8

پیام کنفدراسیون جهانی به خلقهای مبارز ایران بمناسبت 30 تیر

8

نبرد خلق شماره 7 منتشر شد

8