فهرست مطالب کار شماره 28، 25 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

ثمرات مبارزات خلقهای ایران در خطر است

1

پیام به: هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق و همه نیروهای انقلابی و مبارز

1

اعتراض سازمان ما به برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

1

در بیست و ششمین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد

1

آنها که به سازمان جاسوسی سیا وابسته‌اند سرانجام افشا خواهند شد

1

وزارت کار همان اساسنامه سندیکاهای رستاخیزی را قبول دارد

1

گروهی از فارغ‌التحصیلان بیکار مشهد: بیکاری اقتصاد کشور را فلج می‌کند

3

کارگر مبارز صنعت نفت: وحدت ما، حاصلش به خطر افتادن منافع خائنین به طبقه کارگر است

3

نمایندگان اتحادیه‌های دهقانی کردستان از تجاوز مالکان سخن می‌گویند

3

گزارشی از یک روستا: با اتحاد هرچه فشرده‌تر در ایجاد و تقویت شوراهای واقعی روستایی بکوشیم

3

زمینهای فئودالها باید بنفع روستائیان مصادره شود

3

برای فتح باب

4

یادداشتهائی از کارخانه

4

به یاد شهید: ونداد ایمانی، بخشی از شعر: عاصی‌ترین خروشت

4

شعر: بیندیش

4

تاریخچه جنبش کارگری جهان، اولین حکومت کارگپری جهان (کمون پاریس) قسمت پنجم: اصول و رهنمودهای کمون جاودانه‌اند

5

اعتصاب کارگران شیشه‌سازی انگلیس

5

اعتصاب یک روزه کارگران صنایع انگلیس

5

عکس‌العمل شدید اتحادیه‌های کارگری اسپانیا، در قبال پیشنهادهای دولت

5

تظاهرات دانشجویان سودان

5

بمناسبت سالگرد حماسه تل زعتر یاد شهدای تل زعتر گرامی باد

6

شعر: تل زعتر

7

انتخابات چگونه برگزار شد، مشاهدات هم‌میهنان از تقلبات انتخاباتی

7

درود به شهدای فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان

8

گفتگوی چند مزدور اجیر شده اهواز با یکدیگر

8

چگونه یکی از کارگران هنگام پخش اعلامیه انتخابات مورد ضرب و شتم مامورین کمیته قرار گرفت

8

چرا دولت جلوی کتابسوزی را نمی‌گیرد

8

گزارشی از حوزه رأی گیری زویدی

8

کارگران پیشرو نفت گچساران: حمله با بمب به خانه نفتگر انقلابی را محکوم می‌کنیم

8