فهرست مطالب کار شماره 32، 26 شهریور 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

حقایقی دیگر از جنایات ارتجاع در سرکوب خلق کرد

1

سرمقاله: بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صف‌بندی جدید نیروها

1

در قارنا یا "دیر یاسین" ایران چه گذشت؟

1

"کنفرانس وحدت" با موضع‌گیری سیاسی خود در کردستان با ارتجاعی‌ترین جناح هیات حاکمه همصدا شده است (قسمت اول)

1

تنها مرتجعین با آزادیهای سیاسی مخالفند زیرا پایه‌های حکومتیان بر ناآگاهی توده‌ها استوار است

1

مردم زحمتکش ما می‌پرسند چرا آموزش نباید رایگان باشد؟ چرا 171 تومان شهریه می‌گیرند؟

1

محمد مکری با دروغ‌پردازی‌های خود حقایق را واژگونه جلوه می‌دهد

1

اعتراض معلمان پیشگام تهران به اخراج معلمین آگاه و مبارز تحت عنوان "پاکسازی"

1

دو طرز تفکر

3

دستمزد – (در اقتصاد سرمایه‌داری)

3

توطئه دولت برای اخراج کارمندان آگاه و مبارز

3

کارگران نفت بندر عباس: ما کارگران با یکپارچگی و اتحاد به مبارزه ادامه می‌دهیم

4

کارگران پیشرو: آقای بازرگان کارگران زورگو نیستند

4

با فریب‌کاری و دروغ کارگران ناآگاه را به کردستان کشاندند

4

اجتماع کارگران چینی‌سازی ایر پرسلان در استانداری گیلان

4

تحصن کارگران شرکت واحد

4

این است منطق دولت: کارگران کشتارگاه چون حق خود را می‌خواهند ضد انقلابی هستند

5

پیام به کارگران و کارکنان سازمان گوشت

5

گزارش اعتصاب کارگران و کارکنان کشتارگاه تهران

5

انتشار خبرنامه شاخه خوزستان سازمان چریکهای فدائی خلق

6

کارخانجات مهمات‌سازی با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند

6

کارکنان پیشگام مخابرات: تلفن‌ها کنترل می‌شود

6

عزیزترین فرزندان خلق را به جوخه‌های اعدام می‌سپارند

8

یاد رفیق فواد سلطانی فرزند دلیر خلق زحمتکش کرد گرامی باد

8

یاد حماسه‌آفرینان سپتامبر سیاه را گرامی بداریم

8

تهدید و ارعاب کارکنان بیمارستان مهر

8

بخاطر شرکت در سرکوب خلق کرد گارد جاویدان مورد تقدیر و ستایش ارتجاع قرار گرفت

8