فهرست مطالب کار شماره 34، 7 آبان 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

مردم مبارز انزلی به پشتیبانی از مبارزات برحق صیادان: جنایت کردستان در انزلی تکرار شد

1

تظاهرات 60 هزار نفری مردم سنندج به مناسبت چهلمین روز شهادت 9 رزمنده خلق که بدستور حاکم شرع اعدام شدند

1

سرمقاله: اعتصابات کارگری روزبروز دامه وسیع‌تری می‌یابد

1

ارتش شیوه‌های اسرائیلی را در سرکوب خلق کرد به کار گرفته است

1

فدائیان خلق با خلق خویش عهد و پیمانی خونین بسته‌اند

1

گوشه‌هائی از جنایات ارتش و پاسداران در کردستان

1

رشوه‌خواری و توصیه‌پراکنی راه‌گشای دشواریها شده است!

1

چرا "کار" با تاخیر منتشر شد؟

1

دانشجویان دانشکده افسری: سرتیپ شاکر را تحویل زندان دادیم سر از ریاست ارتش درآورد

1

بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صف‌بندی جدید نیروها (قسمت سوم)

2

هفتمین گردهمایی ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا: می‌خواهند تضاد طبقاتی را به صورت اختلاف بین فارس و ترکمن درآورند

3

موج اخراج کارگران در شاهپور – ماهشهر

3

خبرهای کوتاه کارگری

3

شماره سوم نشریه سراسری "توانیر" منتشر شد

3

شماره پنجم نشریه "نفتگر" منتشر شد

3

خلق بلوچ از مبارزات قهرمانانه خلق کرد پشتیبانی می‌کند

3

شماره اول خبرنامه کارگری از حوزه کارگری غرب تهران پیشرو منتشر شد

3

نقل از خبرنامه خوزستان: اعتراض کارگران پیمانی شرکت ملی نفت ایران اهواز

4

اجتماع و راهپیمائی کارگران شرکت ساختمانی مانا

4

لغو سود ویژه کارگران و عوامفریبی هیئت حاکمه

4

کارگران متحصن تکنوکار خطاب به پاسداران مهاجم: همان دستهائی که به شما اسلحه داد، اسلحه را از شما پس خواهد گرفت

4

اخباری از کردستان

6

در ارتش جمهوری اسلامی باسربازان چگونه رفتار می‌کنند؟

7

تظاهرات در نیروی هوائی

7

شهید دیگری از خلق کرد، یاد رفیق شهید طهمورث اکبری گرامی باد

9

کارگران می‌گویند: تنها شورائی می‌تواند حقمان را از کارفرما بگیرد که اعضایش، نمایندگان واقعی ما باشند

10

مادر احسن و شهریار ناهید: فرزندانم را به جرم کرد بودن اعدام کردند

12

چمران، گرگی در لباس میش

12

وزرای «انقلابی» کابینه موقت را بشناسیم

12

گرامی باد یاد فدائی شهید جمیل یخچالی

12

13 آبان سالروز مبارزات خونین دانش‌آموزان علیه دیکتاتوری

12

پاسداران، زحمتکشانی را که در بیابانهای تهران پارس خانه می‌ساختند به گلوله بستند و خانه‌هایشان را خراب کردند

12