فهرست مطالب کار شماره 36، 5 آذر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

طرح مشترک صلح هیئت نمایندگی خلق کرد

1

سرمقاله: ما و جنبش مقاومت خلق کرد

1

در تظاهرات عظیم ضدامپریالیستی چهار آذر که به دعوت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برگذار شد: صدها هزار تن از مردم، آمادگی خود را برای مقابله با تجاوز امپریالیسم آمریکا اعلام داشتند

1

تهدیدهای شورای انقلاب و جنبش کارگری

1

قسمتی از قطعنامه راهپیمائی ضدامپریالیستی 4 خرداد پنجاه و هشت

2

در حاشیه راهپیمائی یکشنبه

2

قطعنامۀ راهپیمائی ضدامپریالیستی یکشنبه چهارم آذرماه 1358

3

هوچیگری "توده‌ایها" نمی‌تواند دشمنی آنان را نسبت به جنبش مقاومت خلق کرد بفراموشی سپارد

4

کارگران شرکت حفاری سدکو – سد ایران: شرکت‌ها و تأسیسات نفتی آمریکائی ملی باید گردد

5

توطئه اخراج کارکنان مبارز لیفت‌تراک‌سازی تبریز، نقش بر آب شد

5

اعتصاب کارگران شهرداری جزیره قشم

5

کارگران پالایشگاه آبادان لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها را نپذیرفتند

راهپیمائی‌های کارگران آبادان مورد حمله عناصر ارتجاعی قرار گرفت

5

کارگران "اصول تشکیل شوراهای کارکنان" وزارت کار جمهوری اسلامی را قاطعانه رد کردند

6

تظاهرات بیکاران در سراسر ایران

6

گفتگوئی کوتاه با یکی از رفقای سازمان "ارتش آزادیبخش خلق ترکیه (اتحاد مبارزه)"

7

گزارشی از مبارزات صیادان در کمیش تپه (ترکمن صحرا)

اتحاد و همبستگی صیادان دریای خزر

8

اعتصاب کارگران کارخانه آجر ماشینی کجاآباد آذربایجان

11

حیله‌های کارفرما برای ندادن سود ویژه به کارگران

11

طرح سازمان چریکهای فدائی خلق ایران «شاخه کردستان» برای صلح عادلانه در کردستان

12

جمهوری اسلامی و مسئله دهقانان

14

نظری بر صف‌آرائی‌های درون حاکمیت

15

به دعوت دانشجویان پیشگام و در ادامه یک گردهمائی در دانشکده پلی تکنیک ده‌ها هزار نفر در راهپیمائی ضدامپریالیستی شرکت کردند

16

سرپرست رادیو تلویزیون می‌خواهد خود را انقلابی جا بزند

16

از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران: ویژه تسخیر سفارت آمریکا

16

توضیح درباره کمکهای مالی

16