فهرست مطالب کار شماره 37، 21 آذر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

توده‌ها و رفراندوم، مردم در عمل نشان دادند که بین مبارزه ضدامپریالیستی و سیاست‌های ارتجاعی فرق می‌گذارند

1

اتحاد و مبارزه کارگران، دهقانان و همه زحمتکشان آذربایجان توطئه‌های سرمایه‌داری لیبرال را درهم خواهد شکست

1

تحصن کارگران بیکار و مبارزه ضدامپریالیستی: اکونومیسم و آنارشیسم در حرف باهم دشمن‌اند، ولی در عمل دست همدیگر می‌فشارند

1

چه کسانی می‌خواهند رهبران جنایتکار امپریالیسم آمریکا را دوست مردم جا بزنند

1

هفتاد هزار کشته، صدها هزار زخمی، هرگز مباد سازش، هرگز مباد تسلیم

1

سرمایه‌داری وابسته به دست زحمتکشان ملی باید گردد

3

نامه‌ای از دکه کتابفروشی‌های خیابانی به نشریه "کار":

آقای شهردار تهران! از کدام مردم حمایت می‌کنید؟

3

خلق کرد با چنگ و دندان از وحدت سیاسی و سازمانی خود دفاع می‌کند

4

گزارشی کوتاه از قائم شهر (شاهی): راهپیمائی و تحصن دهقانان قریه سید محله

5

امپریالیست‌ها وسائل شرکت حفاری سنتافه را بغارت بردند

5

چرا کشاورزان ما باید وام آریامهری اصلاحات ارضی را بپردازند

5

کارگران با اتحاد خود نقشه‌های کارفرما را نقش بر آب کردند

6

باندهای سیاه در بندر انزلی با حمایت پاسداران مردم مبارز را می‌ربایند و بقتل می‌رسانند

6

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به سازمان دانشجویان پیشگام به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

7

بمناسبت شصت و دومین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر (قسمت دوم) انقلاب کبیر اکتبر به منزله آغاز و مقدمه انقلابلات پرولتری سراسر جهان

لنین... از فوریه تا اکتبر

8

متن اعلامیه‌ای که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه آذربایجان روز پنجشنبه 15 آذرماه منتشر کرد

نقل از فوق‌العاده نشریه راه سرخ تاریخ 16 آذرماه

راهپیمائی پنجشنبه 15 آذرماه تبریز را تحریم میکنیم

10

اعتراض پرسنل انقلابی ارتش

10

وقایع اخیر تبریز و نقشه‌های ضدانقلابی سرمایه‌داران

امپریالیسم آمریکا و طبقه سرمایه‌دار از حزب خلق مسلمان پشتیبانی می‌کنند

11

اعتصاب و تحصن گروهی از کارآموزان شرکت نفت

11

اقدام انقلابی دهقانان "گل تپه" مراغه

11

جاسوسان ارتش در خدمت تصفیه نیروهای آگاه و مبارز در آموزش و پرورش

12

گرامی باد خاطره همه شهدای بخون خفته خلق

12

توضیح درباره کمکهای مالی

12

مستحکم باد پیوند مبارزاتی خلقهای ایران

پیام هیئت نمایندگی خلق کرد به کنگره شوراهای روستائی ترکمن صحرا

12