فهرست مطالب کار شماره 38، 28 آذر 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

محافل ارتجاعی نزدیک به شورای انقلاب و مذاکرات صلح در کردستان

1

نفتگران مبارز می‌گویند: مبارزه با امپریالیسم یعنی افشاء و لغو قراردادهای استعماری

1

نظری بر صف‌آرائی‌های جهانی: دوستان و دشمنان جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای ایران و جهان

1

بازرگان و یزدی از رفتن شاه به آمریکا حمایت کردند

باوجود افشاء روابط حسنه یزدی با امپریالیسم آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام چرا یزدی مامور رسیدگی به شکایات مردم در سراسر ایران می‌شود؟

1

اعدام "بهروز بهروزنیا" افسر انقلابی کرد را محکوم میکنیم

2

قسمتی از اطلاعیه شماره 6 هیئت نمایندگی خلق کرد

2

بمناسبت شصت و دومین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر (قسمت آخر) انقلاب کبیر اکتبر به منزله آغاز و مقدمه انقلابلات پرولتری سراسر جهان

لنین... از فوریه تا اکتبر

3

نمونه‌ای از اقدامات ضدکارگری وزارت کار

3

کارگران آجرپزی پارس اداره کارخانه را به دست گرفتند

3

مبارزه ضدامپریالیستی و سیاست ضدانقلابی شورای انقلاب

4

حزب توده، حزب فریب توده و سازش با صاحبان قدرت

5

گفتگوی کوتاهی با یکی از رفقای سازمان "ارتش آزادیبخش خلق ترکیه" (اتحاد مبارزه) «قسمت دوم»

6

به دنبال تشکیل کمیته‌ای مرکب از عناصر جنایتکار اطلاعات و ضداطلاعات در ارتش تعدادی از پرسنل انقلابی ارتش تحت عنوان به اصطلاح پاکسازی اخراج شدند

9

عقب‌نشینی شورای انقلاب در برابر اتحاد و پایداری نفتگران

11

تظاهرات ضدامپریالیستی کارگران کوره‌پزخانه‌های آذربایجان شرقی

11

پیروزی کارگران کارخانه آجر ماشینی قم

11

آغاز محاکمات انقلابی در نیکاراگوئه

12

ترور آیت‌الله مفتح و پاسداران را قویا محکوم می‌کنیم

12

قسمتی از پیام دانشجویان پیشگام عضو کنفدراسیون محصلین و دانشجویان پیشگام (در خارج از کشور) به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

12

حمله مسلحانه به صف تظاهرات ضدامپریالیستی

12

وزارت کشاوری حامی زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران وابسته است

12