فهرست مطالب کار شماره 39، 5 دیماه 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

طرح خودگردانی "هیئت ویژۀ دولت" نادیده گرفتن خواست و اراده خلق کرد است

1

چرا بازرگان و رفسنجانی از جاسوسی امیرانتظام دفاع می‌کنند؟

1

بمناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق حیدر عمواوغلی

«هرچه حیدرخان بگوید راست است» (ستارخان)

1

شوراها در جهت قطع وابستگی گام برمیدارند

1

نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان علیه شرکتهای امپریالیستی در جنوب

1

گرامی باد یاد استاد مبارز دانشگاه شهید کامران نجات‌اللهی

2

دو خبر از ترکمن صحرا

2

تبلیغات توطئه‌گرانه "توده‌ایها" علیه دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا

3

دادگاه لاهه و شورای امنیت مؤسساتی در خدمت امپریالیسم امریکا

3

سال 1980 سال آزاد شدن ال‌سالوادور خواهد بود

3

قسمتی از اطلاعیه شماره 2 گروهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بیکار

3

با پاکسازی انقلابی کارخانه‌ها، مبارزۀ ضدامپریالیستی را ارتقاء دهیم

4

پیروزی کارگران "حریر" نتیجه اتحاد انقلابی آنهاست

4

خبر تاسف‌باری از پالایشگاه تهران

4

یاد علی مرادی کارگر رزمندۀ بندر خمینی (شاهپور سابق) گرامی باد

4

کارگران آگاه چیت ممتاز مجمع عمومی شورای فرمایشی را بدادگاهی علیه کارفرما تبدیل کردند

4

اقدام قاطعانۀ کارگران "شرکت بارنویس بنادر" خرمشهر

4

مبارزات زحمتکشان ارامنه

5

اقدامات وزیر جدید نفت علیه نفتگران آگاه و انقلابی در پوشش «پاکسازی»

7

"حامیان" جدید مستضعفین چگونه زندگی می‌کنند

7

گزارش راهپیمائی ضدامپریالیستی بیکاران

8

بازرگان می‌خواهد "ارتش شاهنشاهی" را در جهت منافع سرمایه‌داری حفظ نماید

8

توضیح درباره کمکهای مالی

8

توضیح در مورد عنوان مقاله: وزارت کشاورزی حامی زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران وابسته است

8

تعداد نمایندگان طبقات و اقشار مختلف جامعه به نسبت جمعیت در مجلس خبرگان

8

 

 

فهرست مطالب صمیمه کار شماره 39، 5 دیماه 1358

 

برای پیشبرد مبارزات ضدامپریالیستی خلقمان سیاستمداران و محافل لیبرال را افشاء و طرد کنیم

1

بازرگان گودنشین‌ها، زاغه‌نشین‌ها و ساکنین حلبی آبادها را قلدر و دزد و قاچاقچی می‌نامد

1

چرا بازرگان از دوستان و جاسوسان امپریالیسم آمریکا دفاع می‌کند؟

1

مهدی بازرگان جمعه 12 آبانماه 57 یعنی یک روز قبل از شنبه سرخ روزی که رژیم شاه پس از کشتاری وحشیانه دولت نظامی ازهاری را بر سر کار آورد، در یک مصاحبه مطبوعاتی می‌گوید: «گمان می‌کنم علی امینی بتواند موفق شود و تا جائی هم که در اختیار من است، کمکش می‌کنم»

1

چرا پس از قیام شکوهمند خلق، مهدی بازرگان به نخست وزیری رسید؟

1

مهدی بازرگان، پیروزی قیام پرشکوه بهمن را «مصیبت بزرگ» می‌داند

2

آقای بازرگان از «قانون اساسی شاهنشاهی» پشتیبانی می‌کند

2

نقل از کار شماره 25 دوشنبه 15 مرداد 1358: سرمقاله: مهندس بازرگان ابقاء قراردادهای اسارت‌بار با امپریالیست‌ها را به نفع مملکت و مردم می‌داند

2

چرا سخنگوی دولت بازرگان جاسوس امپریالیسم آمریکا از آب درآمد

3

مهدی بازرگان می‌گوید: «اعلیحضرت با در دست گرفتن امور خود را خسته و کوفته کرده، یک نفر چقدر وقت پیدا می‌کند که به همۀ امور برسد؟»

4

مهدی بازرگان می‌گوید: «علی امینی را فرد میهن‌پرستی می‌دانم اگر با امریکا هم تماسهائی داشته باشد روی تبادل نظر و مصلحت‌اندیشی است!»

4