فهرست مطالب کار شماره 51، 29 اسفند 1358

عنوان

صفحه

لنیک به فایل

 

بهار زحمتکشان خجسته باد

1

بعلت اعمال نفوذها، تقلب‌ها و تخلف‌های پنهان و آشکار نیروهای ترقیخواه خواستار تجدید انتخابات شدند

1

نفتگران قهرمان و ملی شدن صنعت نفت

1

اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی

2

اندیمشک زیر شلیک گلوله‌های سپاه پاسداران به خون کشیده شد

2

مخالفت آشکار روحانیت مرتجع با اصلاحات ارضی، روحانیت مرتجع دشمنی خود را با دهقانان و روحانیون ضدامپریالیست و ترقیخواه آشکارتر می‌کند

4

پرسنل انقلابی نقشه‌های فرماندهان امریکائی را نقش بر آب کردند

5

فدائیان شهید از قیام تا امروز

5

دربارۀ طرح طبقه‌بندی مشاغل (قسمت آخر)

6

ده روز در بازداشت پاسداران انقلاب اسلامی در گنبد (قسمت آخر)

8

سندیکای فرمایشی ایران ناسیونال مانع وحدت کارگران است

9

دهها هزار نفر از مردم تبریز در مراسم تشییع جنازۀ رفیق شهید داود امیراحمدی شرکت کردند

9

سالگرد شهادت رفیق دکتر هاشم احمدزاده استاد دانشگاه ارومیه را گرامی می‌داریم

9

کارگران کارخانجات پارس الکتریک سرمایه‌داران لیبرال را افشا کردند

10

کارگران مبارز چوب اسالم به اولین خواستهای خود دست یافتند

10

نامه یک رفیق از اصفهان: مهندس مصحف را بشناسید!

11

تحصن کارگران امیرکبیر همچنان ادامه دارد

11

اعتصاب بیش از 30 کارخانه تحت رهبری اتحاد شوراهای کارگران گیلان

12

درود بر کارگر، هدیه یک کارگر به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

12

گرامی باد خاطرۀ رفیق شهید چریک فدائی خلق مسعود احمدزاده

13

فدائی شهید رفیق جواد سلاحی

13

فدائی شهید رفیق مجید احمدزاده

13

فدائی شهید رفیق عبدالرضا کلانتر نیستانکی

13

فدائی شهید رفیق بهنام امیری دوان

13

سه تاکتیک برخورد با خرده‌بورژوازی (قسمت سوم)

14

ما در انتخابات باید از کدام کاندیداها حمایت کنیم؟ (قسمت دوم)

15

26 اسفند را گرامی داریم

16

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران: فدائیان خلق در زندان‌های جمهوری اسلامی

16