فهرست مطالب کار شماره 52، 13 فروردین 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

 

آرمان بنی‌صدر: پیام کارتر

1

پیام نوروزی آیت‌الله خمینی چه کسانی را خشنود کرد؟

1

اعتراضات وسیع مردم به انتخابات همچنان ادامه دارد

1

توسط ارتش و پاسداران فاجعه "قارنا" در "قله‌تان" تکرار شد

1

چرا خواست رئیس جمهور اطاعت کورکورانه از فرماندهان ارتش شاه است؟

1

توضیح: پیرامون انتشار جزوه‌ای حاوی بخشی از مذاکرات پلنوم سازمان

2

رئیس جمهور و "اوضاع مناسب"

6

توضیح و تصحیح خبر کشتارگاه

6

توضیح درباره کمکهای مالی

6

پیش‌نویس قانون جدید تأمین اجتماعی یا رونوشت قانون تأمین اجتماعی رژیم شاه (قسمت اول)

7

نمونه‌ای از صدها گزارش انتخاباتی

9

اقدامات ضد مردمی دادستان گنبد

10

فئودالها و زمینداران بزرگ علیه دهقانان متحد می‌شوند

10

توطئه سکوت ترور فدائیان شهید رفقا توماج، مختوم، واحدی، جرجانی را محکوم می‌کنیم. چرا عاملین جنایات گنبد را به مردم معرفی نمی‌کنند؟

10

دهقانان الشتر و اتحاد پاسداران با فئودالها

10

نامه یک کارگر بیکار برای نشریه کار: دولت و کمیته کارگران را روانه زندان می‌کنند!

11

کارگران متحد می‌شوند

11

مرگ جانگداز یک کارگر

11

بر خوش‌نشینان دینور چه می‌گذرد

11

کارگران کارخانه پلاستیک قم در نتیجه اتحاد به پیروزی رسیدند

12

زحمتکشان و گرانی مسکن

12

سیاست‌های "گام‌به‌گام" گام به گام شاه را به ایران نزدیک میکند

14

مردم و مناظره تلویزیونی

یکی از صیادان می‌گفت: این برنامه باعث شد که چشم و گوشم را واکنم و ببینم دنیا دست کیه؟

15

خاطره قاضی محمد و یارانش را گرامی داریم

16

پیام جبهه خلق در بحرین به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

16

اعتراض گروهی از دانشجویان ایرانی در آمریکا به کشتار فجیع خلق ترکمن

16

معرفی دو مجموعه از ترانه‌سرودهای کارگاه هنر ایران

16